Bra med förtidspension - men inför flexjobb och bedöm individuellt

  • Datum: 16-03-23, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Skapad av redaktör Håkan Sjunnesson

Regeringen föreslår att åldersgränsen för att förtidspensioneras sänks från 30 till 19 år.
-Neuroförbundet är positiva till den möjligheten, men det viktiga är att se individen. Låt alla arbeta så mycket de kan och inför flexjobb, säger ordförande Lise Lidbäck.

Orsaken till att regeringen vill sänka förtidspensionsåldern är att sjukskrivningarna i Sverige har ökat under lång tid och enligt prognoserna kommer utvecklingen att hålla i sig även de kommande åren.
Neuroförbundets ordförande LiseNeuroförbundets ordförande Lise Lidbäck är positiv till förslaget att personer med mycket grava funktionsnedsättningar skall kunna ansöka om hel sjukersättning från 19 års ålder.-Detta möjliggör att personerna kan slippa meningslösa omprövningar, så som sker i dagens aktivitetsersättning.-Men vi känner också en oro över att detta blir ett sätt att putsa arbetslöshetsstatistiken. Detta har hänt förr. Det är viktigt att se individen!Foto: Håkan Sjunnesson / neuroförbundet Media Lidbäck är positiv till förslaget men tycker att den individuella bedömningen är central:
-Se individen, låt alla arbeta så mycket de kan, inför flexjobb. Sedan är det bra att möjligheten till förtidspension finns för de som verkligen behöver det. Att till exempel personer med mycket grava funktionsnedsättningar skall kunna ansöka om hel sjukersättning från 19 års ålder.
-Detta möjliggör att personerna kan slippa meningslösa omprövningar, så som sker i dagens aktivitetsersättning.
-Men vi känner också en oro över att detta blir ett sätt att frisera arbetslöshetsstatistiken. Detta har hänt förr, konstaterar Lise Lidbäck.

Förslag ute på remiss

Regeringen har nu skickat ut ett förslag på remiss som innebär förändringar för i första hand unga långtidssjukskrivna. Kostnaderna gräver djupa hål i statens kassakista och riskerar att äta upp mycket av det budgetutrymme som regeringen hoppas kunna använda till andra reformer.
Regeringen vill därför alltså sänka åldersgränsen för när så kallad hel sjukersättning kan beviljas från 30 till 19 år. Hel sjukersättning hette tidigare förtidspension. Förslaget gäller bara hel ersättning och "när personen sannolikt aldrig någonsin kommer att kunna arbeta till någon del".
Ett annat regeringsförslag är att långtidssjukskrivna unga ska kunna få behålla ersättningen vid studier.

Individuell bedömning viktig

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck menar att det är viktigt att se varje individ i bedömningarna.
-En svår funktionsnedsättning behöver inte betyda nedsatt arbetsförmåga i motsvarande grad. Att vara ung och få en stämpel som säger " du är för all framtid arbetsoförmögen" är väldigt hårt. Det är oerhört viktigt att samhället intensifierar insatserna när det gäller att hjälpa personer med funktionsnedsättningar ut i arbetslivet, säger Lise Lidbäck.
Hon pekar på att Neuroförbundet sedan flera år föreslagit en egen modell inspirerad av det danska systemet med Fleksjob. Arbeta 100% av din förmåga till 100% lön.
-Statsminister Stefan Löwén tog upp denna modell i sin första regeringsförklaring, men sedan dess har inget hänt, konstaterar Lise Lidbäck besviken.

Många vill arbeta mer

Ordföranden tycker också att möjligheten att kunna studera är bra, men att mer än så krävs.
-Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla våra krafter, för alla kan bidra med något. Att erbjuda ekonomisk livslång trygghet om än på nästan existensminimum är bra. Men att erbjuda människor en plats i en inkluderande samhällsgemenskap med möjlighet att göra rätt för sig utifrån sin egen förmåga måste vara det allra bästa, säger Lise lidbäck.
I Neuroförbundets egna undersökningar uppger 4 av 10 medlemmar i arbetsför ålder att de skulle kunna arbeta eller arbeta mer om de fick rätt stöd i form av rehabilitering och adekvata hjälpmedel.
-Vi kommer fortsätta att bevaka utvecklingen noga och vi kommer inte att ge oss när det gäller rätten att få använda sig av sin arbetsförmåga om det så bara handlar om en liten stund varje dag, betonar Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Redaktör Håkan Sjunnesson

Fakta.

Sjukförsäkringens förmåner vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga är sjukersättning och aktivitetsersättning.
Sjukersättning ges i dag till personer över 30 år med varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Den betalas ut tills vidare, dock längst till och med 64 år.
För personer mellan 19 och 29 år kan i stället den tidsbegränsade förmånen aktivitetsersättning betalas ut.

Läs artiklar i Dagens Nyheter, DN om regeringsförslaget:Läs mer om förslaget till arbetsmarknadsreformen Flexjobb utifrån dansk modell>

genre ung datorspelare.Foto: Håkan Sjunnesson / neuroförbundet media