Delta i någon av manifestationerna på lördag och rädda assistansen

  • Datum: 16-12-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Redaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Rädda LSS & assistansen! Nu på lördag den 3 december klockan 13.00 hålls en landsomfattande manifestation och demonstration för att rädda den 22-åriga LSS-reformen om personlig assistans. Visa missnöje och din vilja i Luleå, Västerås, Kalmar eller på någon av de andra 20 orterna. En Facebooksida visar var.
-Det handlar om att stå upp för våra mänskliga rättigheter, säger Neuroförbundsordföranden Lidbäck.

1994 började LSS gälla, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Genom den nya lagen fick tusentals personer med stora funktionhinder ett helt nytt liv ute i samhället, tack vare assistans genom LSS. Men det senaste åren har hotfulla moln tornat upp sig mot LSS, som nu är allvarligt hotad av bland annat kostnadsskäl. Regeringens ansvariga minister Åsa Regnér skyller på för höga samhällskostnader och fusk i assistansbranschen och vill dra åt budgetsvångremmen.
Den 3 december manifesteras Internationella funktionshinderdagen runt om i världen. Under parollen: "Assistans är frihet! Rädda LSS!" hålls det på lördag därför manifestationer på över 20 platser i Sverige (Bland annat i Gällivare, Luleå, Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Falun, Karlstad, Örebro, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Stockholm, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Kristianstad) och det är på denna Facebooksida du hittar mer detaljinformation. (https://www.facebook.com/groups/1043151435804553/events/

Neuroförbundet och flera andra funktionshinderorganisationer kämpar för mänskliga rättigheter genom LSS och personlig assistans och det är RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar, som är initiativtagare till uppropet "Assistans är frihet! Rädda LSS!"

Neuroförbundets ordförande talar på Norra Bantorget Stockholm

Norra Bantorget i närheten av1 Centralstationen i Stockholm, är en av manifestationsplatserna och där är Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck en av huvutalare. Manifestationen på Norra bantorget inleds klockan 13.00 med en rad tal. Bland annat av Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.
-Jag hoppas att så många som möjligt kan ställa upp på de olika orterna i Sverige och jag känner att det här kan bli något riktigt bra. En kraftfull manifestation för att bevara LSS och assistansen. Det handlar om mänskliga rättigheter, människors självständighet och kunna vara delaktig i samhället, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande.
Neuroförbundet står också bakom manifestationens tre huvudkrav; om nödstopp för indragna assistansbeslut, att det måste bli ett slut på förtalet av assistansen och att LSS behöver stärkas.

Neuroförbundets ordförande sågar Regnéruttalanden

Neuroförbundet ordförande Lise LidbäckRädda assistansen! Nu på lördag den 3 december klockan 13.00 hålls en landsomfattande manifestation och demonstration för att rädda den 22-åriga LSS-reformen om personlig assistans. Ta dig i kragen och visa dittt missnöje och vilja på någon av orterna via en en Facebooksida. Foto: o Montage Håkan Sjunnesson / NeuroMedia är mycket engagerad i assistansfrågan och har blivit intervjuad i frågan vid flera tillfällen i media. Hon menar att under höstens mediestorm i detta för så många viktiga ämne, har vissa uttryck myntats oftare än andra.
-De återfinns i jämställdhetsminister Åsa Regnér debattartikel den 28 november 2016 publicerad på DN-debatt och kräver sin tydliga förklaring, hävdar Lise Lidbäck som sågar och borrar i några av Regnérs olika uttalanden:

"Den som har ett faktiskt behov av stöd ska få det"

Sanningen är att flera hundra personer varje år med stora behov mister sin rätt till personlig assistans på grund av nya bedömningar av oförändrade behov. Att få i sig näring och syre är några sådana exempel. Dessa behov räknas inte längre som grundläggande, om de intas på andra vägar in via munnen. De klassas som egenvård. Om inte livsförutsättningarna syre och näring även via halsen och magen är ett faktiskt behov, vad är det då som räknas?

"Regelverken behöver moderniseras och förbättras"

I artikeln beskrivs nya utredningar, fortfarande med syfte att dämpa kostnadsutvecklingen. Vi kräver tydliga svar och inga utsvävningar. Hur ska assistansreformen moderniseras och förbättras till lägre kostnader och utan att antalet beviljade timmar får öka? Detta måste också ställas mot det faktum att allt fler människor lever längre och överlever skador och sjukdomar som inte var behandlingsbara när reformen infördes.

"En avgörande fråga är de privata vinstdrivande bolagen på assistansmarknaden"

Att privata företag är en sten i skon på vår regering är uppenbart. I artikeln hänvisas till rapporter som "pekat på" starka ekonomiska incitament till att öka antalet timmar per person. Siffror från UC 2014 visar att ca 3 av 10 privata assistansbolag inte uppnådde positiva resultat alls. Knappt 7 av 10 låg på en vinstmarginal på max 4%, vilket knappast kan anses vara anmärkningsvärt.

Välkomnar brottförebyggande och ger Regner rätt i en sak

På Neuroförbundet välkomnar vi alla åtgärder som kan förebygga kriminalitet och överutnyttjande. Vi är givetvis också positivt inställda till en utveckling och modernisering av LSS och assistansersättningen, men då med fokus på möjligheter och ökad kvalitet. Det behövs utredningar som bygger på rena samhällsekonomiska fakta och inte minst som också tittar på de alternativkostnader som uppstår när den personliga assistansen uppstår. För en sak är helt säker. I vårt Sverige där ska inte den med stora behov stå utan stöd eller falla mellan stolarna. I detta ger jag faktiskt minister Åsa Regnér helt rätt, skriver Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media- NeuroMedia

Diskutera gärna detta ämne på Neuroförbundets Community-webbplats: http://neuroforbundet.se/community/blog/?blogId=10417&entryId=1339

Rädda assistansen! Nu på lördag den 3 december klockan 13.00 hålls en landsomfattande manifestation och demonstration för att rädda den 22-åriga LSS-reformen om personlig assistans. Ta dig i kragen och visa dittt missnöje och vilja på någon av orterna via en en Facebooksida. Foto: o Montage Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Jämställdhetsminister Åsa Regnér ( S) har blivit hårt pressad när det gäller att rädda assistansreformen av Neuroförbundets Lise Lidbäck och andra företrädare för funktionshinderrörelsen. Montage och foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

-Läs intervjun med Vilhelm Ekensteen, en av LSS-reformens grundare, som själv lever ett aktivt samhällsliv tack vare sin personliga assistans>

-Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete>

-Bli medlem och påverka samhällets tillgänglighet och användbarhet genom Neuroförbundet>

-Bidra med en gåva till Neuroförbundets påverkansarbete och kampen för den neurologiska forskningen och en bättre vård för alla som behöver den>