Assistans ger valuta för skatten hävdar "LSS-beslutsministern"

  • Datum: 16-12-03, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Redaktör Håkan Sjunnesson

-Vi måste slå vakt om den personliga assistansen. Den kostar, men den ger valuta för skattepengarna, hävdar Bengt Westerberg i sitt anförande på Norra Bantorget i Stockholm den 3 december 2016. Tillsammans med en rad företrädare talar han framför uppskattningsvis 500 personer i Stockholm. Och samtidigt hålls manifestationer på över 20 platser mellan Gällivare och Malmö. Lyssna på poddradioreportaget och några av talen från Stockholmsscenen!

Lyssna på poddradioreportaget från assistansmanifestationen med både f.d. ministern Bengt Westerberg, Neuroförbundets Lise Lidbäck, DHR:s Ken Gammelgård, Stils Jonas Franksson och RTP:s Peller Kölhed. Reporter Håkan Sjunnesson / NeuroMediaFoto: Cecilia BehrensLyssna på poddradioreportaget från assistansmanifestationen med både f.d. ministern Bengt Westerberg, Neuroförbundets Lise Lidbäck, DHR:s Ken Gammelgård, Stils Jonas Franksson och RTP:s Peller Kölhed. Reporter Håkan Sjunnesson / NeuroMedia> (MP3-dokument, 9.1 MB)

'

Lyssna på "LSS-skaparministern" (MP3-dokument, 5.3 MB)Bengt Westerbergs appell under assistansmanifestationen den 3 dec 2016 i SthlmLyssna på "LSS-skaparministern" (MP3-dokument, 5.3 MB)Bengt Westerbergs appell under assistansmanifestationen den 3 dec 2016 i Sthlm> (MP3-dokument, 5.3 MB)

'

Lyssna på Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäcks appell under assistansmanifestationen 3 dec 2016>Lyssna på Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäcks appell under assistansmanifestationen 3 dec 2016> (MP3-dokument, 3.0 MB)

'

'

Lyssna på STILs Jonas Frankssons appell under assistansmanifestationen 3 dec 2016>Lyssna på STILs Jonas (MP3-dokument, 7.3 MB) Frankssons appell under assistansmanifestationen 3 dec 2016> (MP3-dokument, 7.3 MB)

'

Lyssna på Maria Persdotter RBUs appell under assistansmanifestation 3 dec 2016> Lyssna på Maria Persdotter RBUs appell under assistansmanifestation 3 dec 2016> (MP3-dokument, 5.0 MB)

'

'

Lyssna på Unga Rörelsehindrade Nora Eklöfs appell under assistansmanifestation 3 dec 2016 Foto: Cecilia BehrensLyssna på Unga Rörelsehindrade Nora Eklöfs appell under assistansmanifestation 3 dec 2016> (MP3-dokument, 5.6 MB)

Norra Bantorget vid LO-borgen fylldes av kämparglöd och här en pojke och hans assistent som kunde vara med tack vare assistansen och kunde stödja och härdade ut i kylan. Foto: Cecilia Behrens
Norra Bantorget vid LO-borgen i Stockholm fylldes av kämparglöd. Här en pojke som kunde vara med aktivt på plats tack vare assistansreformen och sin assistent och stödja kampen för bevarad assistans. Foto: Cecilia Behrens

Mediabevakningen är stor denna kalla decemberlördag och både Nyheterna TV4, SVT Rapport, SR Ekot och Aftonbladet finns på plats på Norra bantorget bland den stora folksamlingen på uppskattningsvis över 500 personer. Talarlistan är diger av företrädare för funktionshinderrörelsens olika förbund och när före detta ministern Bengt Westerberg ändrar rampen upp mot talarplatsen, stiger temperaturen ytterligare. (Hör hans och flera av de andra talarnas appeller genom att klicka på MP3-länkarna här ovan i artikeln!)
-Vi vet inte varför antalet assistanstimmar har ökat så mycket de senaste åren och därför behövs en riktig analys av detta. Det regeringen ska kritiseras för, är att de dragit sina slutsatser innan den analysen är gjord, hävdar Bengt Westerberg.

(fr.v.) Peter Örn och Bengt Westerberg på assistansmanifestationen. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMediaMinistern som lade fram LSS till beslut
Westerberg är ministern som 1993 såg till att det blev en ny lag LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och som trädde i kraft 1994. Wetsreberg fortsätter:
-Jag uppmanar regeringen att tänka om och vänta med sina slutsatser under utredningen som nu pågår. I väntan på det så måste man förstå att de flesta assistansberättigade ser assistansen som något nödvändigt ont. De vill helst klara sig själva men behöver assistansen för sin dagliga livsföring. De vill inte ha så många timmar som möjligt utan så få som möjligt. Assistans kostar men alternativen är inte billigare.

Assistansen ger valuta för skattepengar
Han hävdar att om stat och kommun ska spara in på assistansområdet, innebär det i praktiken att man övervältrar kostnad och uppgifter på personens anhöriga.
-Och det är inte rimligt att de anhöriga ska tvingas ta ett större ansvar än de gör.
-Vi måste solidariskt ta ansvar för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra. Vi måste slå vakt om den personliga assistansen, den kostar men den ger valuta för skattepengarna, hävdar Bengt Westerberg i sin appell på Norra Bantorget i Stockholm och får stående ovationer. Han menar att detta kan vara en av de hittills största, gemensamma och synkroniserade manifestationerna hittills för funktionshinderrörelsen.

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck börjar sitt föredömligt korta och kärnfulla anförande med en symbolisk tyst minut för den Neuroförbundsmedlem, som avled på en shoppingcentertoalett den 1 oktober 2016 i Malmö.Lidbäck manade till tyst minut
Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck börjar sitt föredömligt korta och kärnfulla anförande med en symbolisk tyst minut för den Neuroförbundsmedlem, som avled på en shoppingcentertoalett den 1 oktober 2016 i Malmö.
Lise Lidbäck menar, att mitt i hennes hemska öde, har denna kvinna kommit att bli en symbol för kampen för rätten till assistans. Hon som fick sin assistans beskuren istället för utökad, som hon egentligen var berättigad till. Kvinnan som vid tillfället inte hade någon assistent med sig som hon tidigare brukat ha, och därför inte fick någon hjälp vid toalettbesöket. Hon föll och fastande i ett läge hon inte själv kunde ta sig ur utan att kunna larma. Shoppingcentrets vaktpersonal missade dessutom att kontrollera den stängda toaletten när shoppingcentret stängde en stund senare.
Istället hittades hon kvävd till döds 18 timmar senare av en lokalvårdare när shoppingcentret Hansakompaniet öppnade dagen efter.
Det är flera talare under manifestationen som anknyter till att "den nedmonterade LSS-reformen krävt sitt första dödsoffer".
Lise Lidbäck påpekar som appellfinal en annan vinkel på denna fråga. Den att assistansreformen faktiskt ger cirka 100.000 unga människor jobb som assistenter, som dessutom gör att personer med assistans kan arbeta och betala sin skatt.
-Hur kan det vara rimligt att avveckla denna reform, som skapar ett värdigt liv för 16.000 assistansberättigade i vårt land, frågar sig Lidbäck och avslutade:
-Vi kräver ett nödstopp för assistansnedskärningar nu!

Oacceptabel kritik mot minister
I intervjun efter sitt tal trycker Lise Lidbäck på det faktum att den ansvariga ministern fått både acceptabel och oacceptabel kritik i debatten om assistansen de senaste månaderna.
-Minister Åsa Regnér fått en del mycket orättvis kritik. Hon har bland annat kallats "mördare" på facebooksidor, vilket självklart är helt oacceptabelt, understryker Neuroförbundets ordförande och fortsätter:
-Åsa Regnér är naturligtvis inte personligt ansvarig för kvinnans död. Vår medlem dog på grund av en rad olyckliga omständigheter. Men Lidbäck undrar i nästa andetag varför andra med regeringsansvar är så tysta i debatten.
-Det finns fler som borde ta ansvar på politiken kring personlig assistans. Var finns finansminister Magdalena Andersson och var finns statsminister Stefan Löfven? Frågar sig Lise Lidbäck.

Text & Poddradiointervjuer: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia med medverkan av Cecilia Behrens reportagefoto.

Läs mer om Neuroförbundet opinionsarbete>

Bli medlem och stöd Neuroförbundets arbete om både neurologisk forskning och ett tillgängligare samhälle för alla>

Foto: Cecilia Behrens

Norra Bantorget vid LO-borgen fylldes av kämparglöd. Foto: Håkan Sjunnesson

Norra Bantorget vid LO-borgen fylldes av kämparglöd. Foto: Håkan Sjunnesson

(fr.v.) Peter Örn och Bengt Westerberg på assistansmanifestationen. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
(fr.v.) Peter Örn och Bengt Westerberg på assistansmanifestationen i Stockholm den 3 dec 2016. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Adolf Ratzka är en av grundarna av LSS-reformen 1994 och deltog under manifestationen i Stockholm 3 december 2016. Foto: Håkan SjunnessonAdolf Ratzka är en av grundarna till att LSS-reformen kom till och blev verklighet 1994 och han deltog också under manifestationen i Stockholm den 3 december 2016. Foto: Håkan Sjunnesson. Hör Adolf Ratzka utveckla sina tankar om hotet mot assistansen vid ett riksdagsseminarium 2015, som Neuroförbundet Media / NeuroMedia bevakade>

Här nedan följer den debattartikel som undertecknats av en rad företrädare för
funktionshinderrörelsen angående det upplevda hotet mot assistansreformen.

Idag, på Internationella funktionshinderdagen, går en enad funktionshinderrörelse ut i en gemensam manifestation för LSS och personlig assistans och mot regeringens åtstramningar. Vi kräver ett omedelbart stopp på neddragningarna!

Mänskliga rättigheter – vad är det för dig? Handlar det om alla människors lika värde, om att inte behöva bli diskriminerad? Eller handlar det om mer basala behov; mat, kläder och tak över huvudet?

Sverige har ratificerat, det vill säga godkänt, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi har lovat att följa konventionen. Det innebär att vi har åtagit oss att säkerställa alla människors möjlighet till full delaktighet i samhället. Här ingår rätten att själv få bestämma var och med vem man ska bo och rätten till personligt stöd för att klara sin vardag. Trots vårt åtagande bryter vi mot konventionen, gång på gång. Vilket FN också har kritiserat, flera gånger. Det är särskilt Sveriges hantering av personlig assistans som har kritiserats.

Det handlar om barn med mycket stora svårigheter, som inte kan äta, andas eller förflytta sig utan hjälp. Plötsligt dras den personliga assistansen in, trots att ingenting förändrats vare sig med barnets tillstånd eller livssituationen i övrigt. Föräldrarna tvingas stanna hemma från jobbet för att ta hand om barnet, utan ersättning. En katastrof för familjen, både mänskligt och ekonomiskt.

Det handlar också om vuxna personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar som levt med personlig assistans i 20 år eller mer. När Försäkringskassan gör nya tolkningar av vad som är grundläggande behov mister de hela eller delar av sin personliga assistans – trots att behovet är precis detsamma!

Eller vuxna personer, som kunnat arbeta och försörja sig, med hjälp av personlig assistans eller ledsagning. Plötsligt anses de inte ha tillräckliga funktionsnedsättningar längre, trots att de ansetts ha det sedan många år tillbaka. Och så dras stödet in och personen måste sluta jobba.

Och allt, precis allt, handlar idag om pengar. När LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, nu ska utredas igen är det mest tydliga uppdraget att spara pengar i personlig assistans, en reform som varit revolutionerande för en grupp människor med omfattande funktionsnedsättningar och stora behov. En frihetsreform som ska garantera rätten till delaktighet ska monteras ned.

Det kommer att betyda att vi backar ännu mer på det här området och att FN kommer att rikta kritik mot oss – igen.

Visst är de ekonomiska aspekterna viktiga. Men blir det verkligen billigare, regeringen, när föräldrar till flickor och pojkar med funktionsnedsättning eller kvinnor och män som jobbat och försörjt sig i många år tvingas sluta sina arbeten och tappar sin försörjning? Är det någon som tror att institutioner är billigare än personlig assistans för dem med de största behoven?

Vi vet att samhällsinsatser som utjämnar klyftor i levnadsvillkor också skapar stora samhällsvinster. Vissa av dessa vinster är enkla att beräkna, exempelvis arbetstillfällen och de direkta ekonomiska intäkter dessa ger till statskassan. Andra vinster är svårare att påvisa, exempelvis de hälsoekonomiska vinster som uppstår för dem som direkt berörs av insatserna, men även för deras familjer. Det råder ingen tvekan om att statens kostnader för assistansen betalar sig i flera led.

I förarbetena till LSS betonades att levnadsvillkoren för familjer där det finns barn med funktionsnedsättning många gånger är svåra. Det slogs fast att familjerna inte borde behöva kämpa så hårt för det som borde vara en självklarhet och att de har rätt att leva ett liv som andra. Riksrevisionen skriver i en granskningsrapport att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ofta är sjukskrivna, arbetslösa och har sjukersättning i högre utsträckning än andra föräldrar, vilket tyder på hård belastning och svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden. En studie från Socialstyrelsen visar att om barnen har assistansersättning får hela familjen en bättre livssituation. Bland annat kan föräldrar förvärvsarbeta och slipper arbetslöshet och sjukskrivning.

Vad är det för samhälle vi får när vi inte längre kan värna människor med de största behoven? Vad är det för samhälle vi får när vissa medborgare förvägras rätten till delaktighet och självbestämmande? Den som vill stå upp för allas lika värde måste visa det också i politisk handling!

Idag är det Internationella funktionshinderdagen och idag går en samlad funktionshinderrörelse ut på gator och torg för att protestera mot neddragningarna. Vi kräver:

  • Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.
  • Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur utredningen.
  • Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

Om regeringen inser vad som håller på att hända med LSS och om man verkligen vill bevara och utveckla välfärden så har man snart en möjlighet att sända en tydlig politisk signal: Ta bort ordern om att minska antalet timmar i personlig assistans, som nu ligger som första uppdrag till Försäkringskassan i gällande regleringsbrev! Assistans är frihet och därför måste LSS räddas!

Undertecknat:

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet

Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR

Thomas Jansson, förbundsordförande i FUB

Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG, genom god man Cecilia Blanck

Maria Dahl, ordförande i STIL

Maria Johansson, ordförande i Lika Unika

Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden

Anne Lönnermark, förbundsordförande i Autism- och Aspergerförbundet

Maria Lundqvist Brömster, förbundsordförande i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Amanda Lindberg, förbundsordförande i Förbundet Sveriges Dövblinda

Eva Björk, kanslichef, SRF, Synskadades Riksförbund

Björn Häll Kellerman, förbundsordförande i Unga Rörelsehindrade

Samling av demonstranter För Rädda assiststansen