Regeringen tog till sig av kritiken mot hälsoväxlingsförslaget

  • Datum: 16-07-08, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • redaktör Håkan Sjunnesson

Regeringsförslaget om hälsoväxling för att minska på långtidssjukskrivningarna har delvis omarbetats och lämnats till Lagrådet. Kritiken från remissinstanserna har inte varit nådig, och visst kan kritiken på Svensk Handel-seminarium i Almedalen också haft betydelse.

*

I ett pressmeddelande denna morgon skriver socialdepartementet att regeringen idag har fattat beslut om att förslaget om hälsoväxling ska skickas till Lagrådet och att förslaget delvis har justerats efter synpunkter från remissinstanserna på den promemoria som remitterades i april 2016.

Justeringar efter remissförfarandet:

  • Högre fribelopp: I förslaget som remitterades sattes fribeloppet till 33 500 kronor per arbetsgivare och år. För att ytterligare förstärka skyddet för små arbets­givare höjs fribeloppet till 40 200 kronor.
  • Risk för selektering föranleder utvärdering: För att möta oron för en ökad selektering på arbets­marknaden där grupper som löper en högre risk för långtids­sjuk­skrivning väljs bort av arbetsgivare föreslås att reformen kontinuerligt utvärderas och följs upp med åtgärder om skyddet ej är tillräckligt. Grupper som redan är utsatta på arbetsmarknaden ska heller inte omfattas av kostnadsansvaret.
  • Tidsgräns för arbetsgivarnas kostnadsansvar: I lagrådsremissen föreslås att arbetsgivares kostnadsansvar sträcker sig från dag 91 till och med dag 914 i ett sjukfall. Detta innebär att avgiftsskyldigheten inte gäller sjukfall efter 2,5 år.
  • Allvarligt sjuka undantas efter ett år: Förändringar görs även så att arbetsgivarens avgiftsskyldighet inte gäller arbetstagare som av Försäkringskassan bedöms ha en allvarlig sjukdom (exempelvis KOL, maligna tumörsjukdomar, MS, ALS och så vidare) efter 365 dagar.

Erbjudande till parterna att hitta alternativ till hälsoväxling kvarstår

Om arbetsmarknadens parter kan nå överenskommelser som på ett trovärdigt sätt kan sänka sjukfrånvaron minskar behovet för regeringen att ta initiativ till lagstiftning. Detta står nu uttryckligen formulerat i lagrådsremissen.

Läs mer på Svensk Handels webbplats>

Läs mer om kritiken mot den kritiserade så kallade "sjukskatten" i hälsoväxlingsförslaget>

Läs mer om kritiken mot hälsoväxlingsförslaget under ett riksdagsseminarium i juni 2016 i en artikel på neuroförbundet.se>

Läs mer om hur socialförskringsminister Annika Strandhäll tidigare försvarat förslaget på neuroförbundet.se>

Läs mer om debatten på det aktuella Almedalsseminariet i en artikel på neuroförbundet.se>

Emil Källström, Centerpartiets ekonomiskpolitiskaEmil Källström, Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson hade en spänstig debatt om hälsoväxlingen med socialsförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet media talesperson hade en spänstig debatt om hälsoväxlingen med socialsförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media