Så ska en individuell rehabilitering bli verklighet: se Pod TV

  • Datum: 15-10-06, Publicerad av Håkan Sjunnesson

Hur ska alla som behöver en individuell rehabiliteringsplan få den och dessutom också få genomgå en konstruktiv rehabilitering i samarbete med sitt neuroteam? Se Pod TV-reportaget från Almedalsseminariet 2015!

Vid neurologiska diagnoser är rehabiliteringen ofta en livslång process och för att upprätthålla sin kapacitet på olika sätt och även kunna arbeta, krävs både träning och stimulans. Konkreta mål är motiverande och därför är en personlig rehabiliteringsplan nödvändig.
Frågan diskuterades under Almedalsveckan 2015 av några nyckelpersoner i Neuroförbundets BrainBus.

I Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, slås det fast att rehabiliteringsplanen spelar en viktig roll i rehabiliteringsprocessen: "När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs, för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda."

Problemet är bara att det står för luddigt i lagen, att en individuell rehabiliteringsplan bara ska upprättas när landstinget/kommunen bedömer att den behövs, vilket gör Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck irriterad:
Det finns också en riksdagsmotion från 2013, om en kravskärpning när det gäller rehabiliteringen som lyder: "Varje individ ska under sin sjukskrivningsperiod ha rätt till en individuell rehabiliteringsplan" Men den motionen är inte antagen.

I en stor undersökning nyligen berättar 7 av 10 medlemmar i Neuroförbundet att de inte har en individuell rehabiliteringsplan. Lidbäck tycker att patientens roll i rehabiliteringsplanen måste stärkas, med en skärpning genom ett lagkrav följt av praktiskt genomförande inom vården:

Medverkande i detta Webb-TV-reportage är:
Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande
Hanna-Karin Linck landstingsråd Gävleborg
Karin Rudling Ordförande i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin
Jan Larsson verksamhetsområdeschef Försäkringskassan
Cecilia Winberg, styrelsen Fysioterapeuterna
WebbTV-reportaget är producerat av Håkan Sjunnesson och Max Ney / NeuroMedia

Läs mer om Neuroförbundets Neurorapport 2015 och opinionsarbetet för att det ska skapas bättre rehabilitering>

Stöd opinions- och forskningsarbetet genom att bli medlem i Neuroförbundet för bara cirka 40 kronor i månaden>

<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/dRU3gYKcCF4" frame >nbsp;</iframe></p>