Särskilt tandvårdstöd som blev en doldis

  • Datum: 14-12-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

tandvårdsstödet - Neuroförbundet
Det statliga stödet för tandvård ökades den 1 sept 2014, men det är få som har tagit del av stödet som kallas "särskilt tandvårdsbidrag"

Särskilt tandvårdsbidrag är till för att patienter med stort tandvårdsbehov ska kunna få förbyggande tandvård. Det kan gälla om man har en diagnos med ökad risk för besvär med tänderna, muntorrhet, sköra slemhinnorn, el dyl. Stödet kan ges med 600 kronor per halvår , totalt 1200 kronor per år.

Det är 28 892 patienter har tagit del av det särskilda tandvårdsbidraget hittills i år, men det är bara en liten del av alla som borde gå till tandläkarna. Den beräkning som man gjorde innan stödet infördet var att ca 280 000 skulle det kunna vara i behov av förebyggande tandvårds stöd.

Om du har en diagnos med ökad risk för besvär med tänderna, är det därför värt att ansöka om detta särskilda stöd.

För att ansöka om stödet detta krävs ett läkarintyg på sin diagnos då man kommer till tandläkaren. Man kan också visa en läkemedelsförteckning med biverkningar på det läkemedel man äter med Muntorrhet. Dessutom krävs ett salivprov tas.

Men det har visat sig att det är många som ansökt har fått avslag just på grund av dåligt underlag. Så ett tips kan vara att läsa på mer eller att till och med bjuda in tandvården till ett föreningsmöte för närmare information.

Mer info går att hitta på:

http://www.tlv.se/tandvard/tandvardsstodet/