Sju miljoner till Neuros stora stöd- och utbildningsarbete

  • Datum: 17-03-07, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson /NeuroMedia

Neuroförbundet fick 7 miljoner kronor från PostkodLotteriets utdelning den 6 mars 2017.
-Fantastiskt. Det stärker Neuroförbundet ytterligare som intresseorganisation och bidrar till att vi kan göra livet lättare för personer med neurologiska diagnoser, säger Kristina Niemi, Neuroförbundets kanslichef. Lyssna på Neuropoddens radiointervju!

Neuropodden- Lyssna på kanslichef Kristina Niemi - om vad Neuroförbundets 7 miljoner kronor ska användas till 2017> (MP3-dokument, 1.9 MB)

Neuroförbundet får 7 miljoner kronorNeuroförbundet fick 7 miljoner kronor från PostkodLotteriets utdelning den 6 mars 2017.-Fantastiskt. Det stärker Neuroförbundet ytterligare som intresseorganisation och bidrar till att vi kan göra livet lättare för personer med neurologiska diagnoser, säger Kristina Niemi, Neuroförbundets kanslichef. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia från Svenska PostkodLotteriet år 2017.
-Pengarna betyder väldigt mycket för oss i Neuroförbundet, som kämpar för att människor med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Postkodpengarna bidrar i allra högsta grad till detta, hävdar Kristina Niemi, kanslichef på Neuroförbundet.

Juridisk hjälp och kamratstöd

PostkodLotteriets 7 miljoner gör det möjligt för Neuroförbundet att:

- Ge individuell juridisk hjälp
Behovet av juridisk rådgivning och rättshjälp ökar bland Neuroförbundets medlemmar. Neuroförbundets rättsombud kommer under året att ge cirka 500 medlemmar juridisk hjälp i akuta situationer, som exempelvis berör rätten till assistans och färdtjänst. Det handlar om att överklaga tidigare beslut som nekat medklemmen den rätt som finns enligt mänskliga rättigheter.

- Ge stödsamtal i en förändrad livssituation
Neuroförbundets diagnosombud är personer som själva lever med en neurologisk diagnos och som delar med sig av sina erfarenheter till andra i samma situation. Det ger stor trygghet att få prata med någon som har tagit sig igenom svåra stunder och som kan vitna om att livet inte tar slut, även om det är förändrat. Forskningslaboratorium. Genrebild. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroförbundetUnder året kommer Neuroförbundets diagnosombud att ta emot uppskattningsvis 1000 samtal, baserat på tidigare år..

- Informera om den senaste forskningen
Nyhetsbrev med information om senaste nytt inom forskning och rehabilitering bidrar till ökad kunskap bland medlemmarna. Ökad kunskap kan ge den enskilde bättre förutsättningar att påverka sin egen livssituation i positiv riktning. Neuroförbundet kommer att skicka över 100 olika nyhetsbrev till våra medlemmar under året.

Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Neuroförbundet fick 7 miljoner kronor från PostkodLotteriets utdelning den 6 mars 2017.-Fantastiskt. Det stärker Neuroförbundet ytterligare som intresseorganisation och bidrar till att vi kan göra livet lättare för personer med neurologiska diagnoser, säger Kristina Niemi, Neuroförbundets kanslichef. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
'(Fr.v.) Neuroförbundets insamlingsansvarige Håkan Färje, förbundsordförande Lise Lidbäck och kanslichef kristina Niemi dagen efter mottagandet av PostkodLotteriets utdelningscheck för 2017. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Neuroförbundet fick 7 miljoner kronor från PostkodLotteriets utdelning den 6 mars 2017.-Fantastiskt. Det stärker Neuroförbundet ytterligare som intresseorganisation och bidrar till att vi kan göra livet lättare för personer med neurologiska diagnoser, säger Kristina Niemi, Neuroförbundets kanslichef. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

------------------------------------------------------------------

Delade totalt ut 128 miljoner till hälsa och forskning


2016 års överskott från Postkodlotteriet är fördelat mellan 53 ideella organisationer. För femte året i rad får de dela på över en miljard kronor. Av dessa går 128 miljoner kronor till åtta organisationer som arbetar med hälsa och forskning. Sedan starten 2005 har lotteriet genererat drygt 8,3 miljarder kronor till den ideella sektorn.

Bland de organisationer som får dela på 2016 års överskott, 1,1 miljard kronor, finns välkända organisationer som arbetar med hälsa och forskning.
-Forskningen har i många avseende kommit långt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra innan vi har hittat den bot eller lindring som behövs. De ideella organisationer som arbetar med frågorna gör verklig skillnad för såväl drabbade som deras anhöriga, säger Postkodlotteriets Rickard Sjöberg.

Hälsa och forskning

Alzheimerfonden

7 000 000

Astma- och Allergiförbundet

7 000 000

Barncancerfonden

20 000 000

Cancerfonden

40 000 000

Hjärnfonden

15 000 000

Hjärt-Lungfonden

25 000 000

Neuroförbundet

7 000 000

Reumatikerförbundet

7 000 000

128 000 000