Hör socialministerns inledningstal på Neuros kongress 2017

  • Datum: 17-09-03, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Socialminister Annika Strandhäll inledningstalade inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.
-Jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet för det är avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Hör inledningstalet i Neuropodden!

Socialminister Annika Strandhäll inledningstalade inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.-Roligt att få inbjudan och jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet. Det avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia Hör Socialminister Annika Strandhälls invigningstal på Neuroförbundets kongress 2017> (MP3-dokument, 21.4 MB)

Över 120 ombud från hela landet samlas den 8-10 september i Solna i Stockholm för att hålla 2017-års förbundskongress. Nya framtidsmål ska fastställas, en förbundsstyrelse för kommande fyraåriga mandatperiod ska väljas. Socialminister Annika Strandhäll inledningstalade och hon tvekade inte att ställa upp när hon fick frågan.
-Som minister med ansvar för hälso- sjukvården är det avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna. Det är patienternas perspektiv som många gånger är avgörande när politik ska sättas i praktik. Det var roligt att få inbjudan och jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet framöver, säger socialminister Annika Strandhäll. Hon porträttintervjuades i Neuroförbundets medlemstidning Reflex Magasin redan för ett år sedan, i nr 4-2016. Läs porträttintervjun här i PDF-versionen>

Nöjd med ministerupplägget

Neuroförbundets medarbetare Roger Lindahl har liksom vid förra kongressen 2013 specialuppdraget som kongressgeneral.
-Vi är glada att minister Annika Strandhäll tackat ja att inleda vår kongress 2017. Hennes ansvarområden rör ju frågor vi arbetar intensivt med, säger Roger Lindahl.Socialminister Annika Strandhäll inledningstalar inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.-Roligt att få inbjudan och jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet. Det avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Ministern har stora förväntningar

Socialminister Annika Strandhäll har stora förväntningar på Neuroförbundets uppgift i samhället som patient- och intresseorganisation i framtiden.
-Neuroförbundet har en viktig uppgift att både informera, företräda medlemmarnas intressen och vara blåslampa mot både landsting, myndigheter och regering. Patienters intressen behöver en tydlig röst för att vården ska utvecklas åt rätt håll, tycker Strandhäll.

Påverkanstorg ska öppna åsikter

För att öka delaktigheten bland kongressombuden har Neuroförbundets styrelse på inrådan av förbundskansliet beslutat, att ombuden ska samlas i mindre grupper på så kallade påverkanstorg. Där ska några stora viktiga framtidsfrågor diskuteras igenom, innan beslut om dessa fattas senare under kongressen. Det handlar om medlemsavgifterna, föreningslivet i morgon, samordnad opinionsbildning och hur demokratin i förbundets ska öka.

Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Hör poddradiointervjun med minister Annika Strandhäll, gjord av Neuropoddens reporter Håkan Sjunnesson under Almedalsveckan 2016>

Läs vilka som föreslås bli ledamöter i Neuroförbundets styrelse kommande mandatperiod>

Läs mer om Neuroförbundets kongress 2017

Läs mer om NeuroMedias rapportering och Neuroförbundets medverkan under Almedalsveckan 2017 och åren innan>

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om och också att leva med>

Bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård>

Socialminister Annika Strandhäll inledningstalade inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.-Roligt att få inbjudan och jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet. Det avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Socialminister Annika Strandhäll inledningstalade inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.-Roligt att få inbjudan och jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet. Det avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Socialminister Annika Strandhäll inledningstalade inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.-Roligt att få inbjudan och jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet. Det avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Socialminister Annika Strandhäll inledningstalar inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.-Roligt att få inbjudan och jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet. Det avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Annika Strandhäll vid sitt skrivbord på regeringskansliet Rosenbad. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Under Almedalsveckan 2016 möttes Neuroförbundet ordförande Lise Lidbäck och minister Annika Strandhäll i ett seminarium om sjukskrivningar och arbetsmöjligheten för personer med funktionsnedsättningar. Lidbäck passade på att framföra Neuroförbundets förslag till arbetsmarkandsreformen kallad Flexjobb. Läs mer om Flexjobbsreformen>Foto: Håkan Sjunnesson
Under Almedalsveckan 2016 möttes Neuroförbundet ordförande Lise Lidbäck och minister Annika Strandhäll i ett seminarium om sjukskrivningar och arbetsmöjligheten för personer med funktionsnedsättningar. Lidbäck passade på att framföra Neuroförbundets förslag till en arbetsmarkandsreform kallad Flexjobb. Läs mer om Flexjobbsreformsmodellen som regeringen nu utreder. Foto: Håkan Sjunnesson

Socialminister Annika Strandhäll inledningstalar inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.-Roligt att få inbjudan och jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet. Det avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Socialminister Annika Strandhäll inledningstalade inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.-Roligt att få inbjudan och jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet. Det avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia