Sökes: Visionärer till styrelser

  • Datum: 15-03-06, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Sökes - Visionärer till styrelser
I vinter är det årsmöten i Neuroförbundets 81 lokalföreningar runt om i landet.

Mötestider. "Vill du utvecklas och vara med och utforma verksamheten för våra medlemmarsbästa? Tveka då inte att kontakta din förening och delta på årsmötet", tycker Neuroförbundets Roger Lindahl.

– Det är viktiga möten för oss som medlemmar och vi behöver fler som är med aktivt i styrelserna och utvecklar Neuroförbundet lokalt, säger Roger Lindahl, Neuroförbundet för medlemskap och föreningsservice.I de medlemsundersökningar Neuroförbundet genomför framkommer det att de allra flesta av medlemmarna anser att det är viktigt att det finns lokalföreningar. Tre medlemmar av fyra anger att det är viktigt att det finns en lokalförening i närheten avdär man bor.

» Att sitta i styrelsen är många gånger väldigt stimulerande och utvecklande. Man är med och formar föreningens verksamhet tillsammans med andra. «

3 viktiga frågor

Följande tre områden är viktigast anser de som i dag är förtroendevalda i Neuroförbundets lokalföreningar:
- Aktivt arbeta med intressepolitisk bevakning
- Erbjuda medlemsmöten
- Genomföra aktiviteter för att värva medlemmar

Läs hela artikel (PDF-dokument, 1.4 MB)