SR Ekot: Rehabträning med handledning slår egenträning

  • Datum: 15-10-02, Publicerad av Håkan Sjunnesson

Sveriges Radios Ekonyheter tar upp Neurorapporten och intervjuar Marie Willig, som hänvisas till att rehabträna hemma trots sin ms-diagnos.
-Mycket olyckligt. Rehabilitering med handledning är mer effektiv, hävdar Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

Hör Ekots nynetsrapportering om Neurorapporten 2015 kring rehabilitering>

Med hänvisning till Neurförbundets Neurorapport 2015, rapporterar Ekoredaktionen att personer med neurologiska diagnoser lämnas i allt högre grad med eget ansvar för sin rehabilitering. Det visar Neuroförbundets medlemsundersökning.
Ekot har intervjuat Marie Willig i Alingsås,som har sjukdomen ms och sitter i rullstol. Den här terminen har hon endast blivit beviljad tio tillfällen med sjukgymnast på vårdcentralen.
Marie Willig ska nu alltså sköta sin träning hemma och får inte längre tillgång till vårdcentralens träningslokal på samma sätt som tidigare.
-Här hemma finns ju ingenting. Jag kan ju inte sätta in en barr i mitt hus för att jag ska kunna gåträna, säger Marie Willig. Hon berättar att många är missnöjda över att de inte får träning i vårdcentralens gym i den utsträckning de själva menar att de behöver.

Oacceptabel rehabutveckling

Neuroförbundets ordförande LiseLise Lidbäck neuroförbundet ordförande.Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia Lidbäck oroas över att så många medlemmar allt mer hänvisas till egenträning.
-Årets Neurorapport bekräftar den dystra bild som våra medlemmar målar upp av sin verklighet. Allt fler personer hänvisas till egenträning utan möjlighet att få vare sig den rehabiliteringsplan som de har rätt till enligt Hälso och sjukvårdslagen, eller möjlighet till individuellt anpassad rehabilitering med en fysioterapeut.
-Detta är oacceptabelt och med Neurorapporten som verktyg kommer vi att få en ännu större tyngd i vårt viktiga arbete med att lyfta rehabiliteringsfrågorna. Det handlar om människors rätt att få leva ett så bra liv som möjligt. Vad kan vara viktigare än detta? frågar sig Lise Lidbäck.

Håkan Sjunnesson
NeuroMedia (saxat ur SR Ekots nyhetsinslag av Joel Wendle)

Läs mer om Neuroförbundets Neurorapport 2015 om rehabiliteringen i Sverige>

Läs mer om Neurorapportens innehåll i detalj>