Tack alla som bidrar till PostkodLotteriet

  • Datum: 15-03-05, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Svenska PostKodlotteriets logotype
Varje år fördelas överskottet från PostkodLotteriets verksamheten till cirka 50 ideella organisationer. Årets överskott blev rekordstort, hela 1,18 miljarder kronor delades ut i mars 2015. Neuroförbundet fick ta emot 7 miljoner kronor.

Postkodlotteriet - 2015Den 4 mars fördelades årets överskott från PostkodLotteriet till 53 ideella organisationer. Det blev 1,18 miljarder kronor! Det är pengar som kommer att göra stor skillnad i Sverige och resten av världen. Årets totala utdelning är 1 179 292 234 kronor.

Neuroförbundets 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet är ett viktigt stöd i arbetet för att öka patientinflytandet samt förbättra rehabiliteringen för människor med neurologisk diagnos.

- Neuroförbundet fokuserar på att patientlagen ska fungera för alla med neurologisk diagnos. Svenska PostkodLotteriets stöd är fantastiskt och stärker Neuroförbundets arbete med att göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

- PostkodLotteriet har en vision om en bättre värld för människor, djur och miljö. Vi är därför glada och stolta över att kunna fördela hela vårt överskott till Neuroförbundet och ytterligare 52 fantastiska ideella organisationer, säger Cecilia Bergendahl, vice vd Novamedia Sverige AB som driver PostkodLotteriet. PostkodLotteriets 7 miljoner gör det möjligt för Neuroförbundet att:

- Ge individuell juridisk rådgivning Behovet av juridisk rådgivning och rättshjälp ökar bland Neuroförbundets medlemmar. Neuroförbundets rättsombud kommer under 2015 att ge minst 500 medlemmar juridisk hjälp i akuta situationer, som exempelvis berör rätten till assistans.

- Ge stödsamtal i en förändrad livssituationNeuroförbundets diagnosstödjare är personer som själva lever med en neurologisk diagnos och som delar med sig av sina erfarenheter till andra i samma situation. Det ger stor trygghet att få prata med någon som har tagit sig igenom svåra stunder och som kan vittna om att livet inte tar slut, även om det är förändrat. Under 2015 kommer Neuroförbundets diagnosstödjare att ta emot minst 1000 samtal.
- Informera om den senaste forskningen Nyhetsbrev med information om senaste nytt inom forskning och rehabilitering bidrar till ökad kunskap bland medlemmarna. Ökad kunskap kan ge den enskilde bättre förutsättningar att påverka sin egen livssituation i positiv riktning. Neuroförbundet kommer att skicka över 100 olika nyhetsbrev till våra medlemmar under 2015.

Fakta om Svenska PostkodLotterietSvenska PostkodLotteriets vision är en bättre värld för människor, djur och miljö. Hela PostkodLotteriets överskott skänks till lotteriets förmånstagare -  52 ideella organisationer som arbetar i Sverige och runt om i världen.

PostkodLotteriet är tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien världens andra största privata donator till ideella ändamål.

2015 delade PostkodLotteriet ut över en miljard kronor till förmånstagarna. Neuroförbundet har mottagit över 29 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet sedan förbundet blev förmånstagare 2009.