Neuroförbundet gör neurologi till ett cirkulerande Almedalsämne

  • Datum: 15-07-07, Publicerad av Håkan Sjunnesson

Tack vare att Neuroförbundet är aktiva under Almedalsveckan, finns neurologi med som seminarieämne där.
-Utan oss hade inte neurologin diskuterats. Vi fick bra respons på vårt deltagande och nätverkande för olika samarbeten, säger generalsekreteraren Marit Jenset.

Text& foto: Håkan Sjunnesson

Almedalen är ett fenomen i svenskt Neuroförbundets generalsekreterare Marit Jenset i sjukvårdsdebatt med sjukvårdsminsiter Gabriel Wikström (S). Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMediasamhällsliv sedan 45 år. Under en knapp vecka varje sommar samlas politiker, organisationer och företag i Visby kring de politiska partiernas utspel i parken Almedalen kvällstid. Det är en smältdegel av politiker, tjänstemän och medborgare och de mest otippade konstellationer av spännande möten uppstår.
Denna institution har rönt stort omvärldsintresse och Danmark är ett av de grannländer som försöker skapa något motsvarande på ön Bornholm.
Både Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck och generalsekreteraren Marit Jenset tycker att Neuroförbundets närvaro och aktiva deltagande av den årliga Almedalsveckan är bra, trots att det kostar en hel del också i arbetsresurser. Ett team på fyra tjänstemän och två förtroendevalda från förbundsstyrelsen var på plats i år.

Viktiga frukostsamtal i BrainBus

Dessutom fanns BrainBus på plats i Visby hamn under Almedalsveckan i år igen, utställningen om hjärnan och hjärnans sjukdomar. Det treåriga BrainBus-projektet drivs av Neuroförbundet och Parkinsonförbundet 2014-2016.I BrainBus hölls två frukostsamtal om viktiga ämnen som Neuroförbundet driver; dels rätten till individuell rehabilitering och dels ett om patientlagen. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMediaBrainBus fanns på plats i Visby hamn under Almedalsveckan i år igen. BrainBus är en utställning om hjärnan och hjärnans sjukdomar. Det treåriga BrainBus-projektet drivs av Neuroförbundet och Parkinsonförbundet 2014-2016.
I BrainBus hölls två frukostsamtal om viktiga ämnen som Neuroförbundet driver; dels rätten till individuell rehabilitering och dels ett om patientlagen. Mer om vad dessa samtal mynnade ut i, kommer i några webb-TV-reportage här på Neuroförbundets webbplats senare i sommar.
-Hade inte vi varit med och medverkat under Almedalsveckan, hade det i pricip inte funnits något seminarium eller debatt kring neurologi alls, konstaterar generalsekreteraren Marit Jenset.

Vi sparkar igång arbetet

Almedalen 2015 har gett ledningen Almedalen 2015 har gett ledningen för Neuroförbundet ny energi enligt förbundsordförande Lise Lidbäck:-Vår roll är att "sparka igång" folk på olika positioner inom svensk sjukvård och det var tack vare vår närvaro och medverkan under Almedalsveckan förra året 2014, som vi fick en plats i expertrådet som nu jobbar fram nationella riktlinjer. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMediaför Neuroförbundet ny energi enligt förbundsordförande Lise Lidbäck:
-Vår roll är att "sparka igång" folk på olika positioner inom svensk sjukvård och det var tack vare vår närvaro och medverkan under Almedalsveckan förra året, som vi fick en plats i prioriteringsgruppen som nu jobbar fram nationella riktlinjer för ms och parkinson. Ett uppdrag som Neuroförbundets generalsekreterare har.
-Det är unikt för en intresseorganisation att få en sådan central roll, säger Lise Lidbäck.

Neuroteamets roll är nu en snackis

Neuroförbundets generalsekreterare Marit Jenset hävdar också att deras målmedvetna opinionsarbete kring antalet neurologer de senaste åren börjar ge resultat:

-Ett av våra mål är att det ska bli en dubblering av antal neurologer i Sverige, så att alla som behöver få diagnostisering, råd och hjälp av en neurolog ska få det så fort som möjligt.
-Som en konsekvens av det har också neuroteamens betydelse kommit upp som ett viktigt ämne i debatten. Det är delvis tack vare att vi drivit på frågan om neurologbristen, som nu också neuroteamen kommer i fokus, Neuroförbundet anlitade i år neurologen Anders Svenningsson, som är ordförande för Svenska neurologföreningen och medverkade vid flera seminarier. Han hävdar att en neurolog är ett flockdjur och behöver ett starkt neuroteam omkring sig för att fungera. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMediasäger Marit Jenset.
Neurologen Anders Svenningsson, ordförande för Svenska neurologföreningen medverkade vid flera seminarier. Han hävdar att en neurolog är ett "flockdjur" och behöver ett starkt neuroteam omkring sig för att fungera optimalt.

Statligt grepp nödvändigt

Både Marit Jenset och Lise Lidbäck ser att Neuroförbundet har en viktig roll att spela framöver.
-Det finns helt klart mycket att göra och vi kan inte bara kräva att det är landstingens ansvar att se till att neurosjukvården blir så bra som möjligt. Staten måste dels få en tydligare roll att dels utbilda fler neurologer och neuroteam runt dem. Dels se till att de kommande nationella riktlinjerna för olika neurologiska diagnoser implementeras, säger Lise Lidbäck och fortsätter:
-Dessutom måste det bli ett statligt grepp kring läkemedelsförskrivning, så att vården blir rättvis över hela landet. Man ska ha samma tillgång till de bästa behandlingarna av den neurologiska diagnos man har, oavsett var man bor i landet.

Neurorapporten 2015 om rehabilitering

-Vi kommer fortsätta att vara det härNeuroförbundets närvaro och medverkan under Almedalsveckan förra året 2014, bidrog till att förbundets generalsekreterare Marit Jenset nu har en plats i expertrådet som jobbar fram nationella riktlinjer för ms och parkinson, till att börja med. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia gruskornet i skon på politikerna, som hela tiden påminner om att vi finns som intresseorganistaion för att neurosjukvården ska bli så bra som möjligt i Sverige. Vi fortsätter arbetet med att uppvakta politiker och tjänstemän i nyckelpositioner, säger Marit Jenset.

Till Neurodagen den 28 september fokuserar Neuroförbundet på rehabilitering.
-Vår Neurorapport 2015 håller på att sammanställas. I den är det fokus på rehabilitering, Neurorapportens genomslag 2014 visar att det är en betydelsefull produkt för oss och våra medlemmar, säger Marit Jenset generalsekreterare för Neuroförbundet.

Håkan Sjunnesson

Dessutom fanns BrainBus på plats i Visby hamn under Almedalsveckan i år igen, utställningen om hjärnan och hjärnans sjukdomar. Det treåriga BrainBus-projektet drivs av Neuroförbundet och Parkinsonförbundet 2014-2016.I BrainBus hölls två frukostsamtal om viktiga ämnen som Neuroförbundet driver; dels rätten till individuell rehabilitering och dels ett om patientlagen. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Dessutom fanns BrainBus på plats i Visby hamn under Almedalsveckan i år igen. I BrainBus hölls två frukostsamtal om viktiga ämnen som Neuroförbundet driver; dels rätten till individuell rehabilitering och dels ett om patientlagen. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Dessutom fanns BrainBus på plats i Visby hamn under Almedalsveckan i år igen, utställningen om hjärnan och hjärnans sjukdomar. Det treåriga BrainBus-projektet drivs av Neuroförbundet och Parkinsonförbundet 2014-2016.I BrainBus hölls två frukostsamtal om viktiga ämnen som Neuroförbundet driver; dels rätten till individuell rehabilitering och dels ett om patientlagen. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Neuroförbundets står bildligt talat för hjärngymnastiken och Neurologiämnena under Almedalsveckan. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia Neuroförbundets står bildligt talat för hjärngymnastiken och Neurologiämnena under Almedalsveckan.

Neuroförbundets GS Marit Jenset och sjukvårdsminister Wikström i ett seminarium om neurologi under Almedalsveckan 2015. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Neuroförbundets GS Marit Jenset och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett seminarium om neurologi under Almedalsveckan 2015.

En del av Neuroförbundets team lyssnar till ett av partiledartalen vid dammen i Almedalen under Almedalsveckan 2015 på Gotland: (fr. h): Bengt Olsson vise ordförande, Marit Jenset GS, Lotta Sydäng-Melin projektledare BrainBus, Lise Lidbäck förbundsordförande och Bengt Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
En del av Neuroförbundets team lyssnar till ett av partiledartalen vid dammen i Almedalen under Almedalsveckan 2015 på Gotland: (fr. h): Bengt Olsson vise ordförande, Marit Jenset GS, Lotta Sydäng-Melin projektledare BrainBus, Lise Lidbäck förbundsordförande och Bengt Lidbäck.

Fakta om Almedalsveckan enligt Wikipedia:

Ursprunget till Almedalsveckan är de tal som politikern Olof Palme under flera somrar höll i parken Almedalen i Visby. Traditionen har sitt ursprung i ett improviserat möte som den dåvarande utbildningsministern och partiledarpretendenten hade i parken den 25 juli 1968 tillsammans med Krister Wickman, även han påtänkt som partiledare. 1991 var första gången som samtliga riksdagspartiledare fanns på plats.
Valåret 2014 fortsatte veckan att öka snabbt i omfattning. Antalet evenemang i kalendariet uppgick enligt arrangören till 3 514. Detta innebär en ökning med 150 procent sedan förra valåret. Antal arrangörer har ökat till 1 459.
Preliminära siffror för 2015 är 3465 seminarier, 1645 arrangörer och 35.000 besökare.

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete under den årliga Almedalsveckan>

Gå med i Neuroförbundet och medverka till att forskningen omkring neurologi ökar>

Under månens sken i Visby är samtalen många kring Almedalen. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Under månens sken i Visby är samtalen många under Almedalsveckan och mixen av människor från olika branscher och organisationer skapar nya tankegångar och processer framåt. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia