Får 300.000 till strokeforskning från Neuroförbundets fond

  • Datum: 15-10-20, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Teresa Ullberg vid Skånes Universitetssjukhus, SUS ska få 300.000 kronor från Neuroförbundets fond för att avsluta sin studie "Stroke – och sedan?
"Det handlar om att stärka långsiktigt med riktade vårdinsatser och ett bättre strukturerat uppföljningssystem."

"Stroke – och sedan?" är titeln för Teresa Ullbergs doktorandprojekt vidTeresa Ullberg vid Skånes Universitetssjukhus, SUS ska få 300.000 kronor från Neuroförbundets fond för att avsluta sin studie "Stroke – och sedan?"Det handlar om att stärka långsiktigt med riktade vårdinsatser och ett bättre strukturerat uppföljningssystem." Foto: pressbild SUS Avdelningen för Neurologi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund.
I det undersöker hon en rad viktiga utfall för patienten efter en stroke. Det handlar om funktionsnivå, ouppfyllda rehabiliteringsbehov, läkaruppföljning och följsamhet till behandling med strokeförebyggande läkemedel. Studierna baseras på data från det nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke).

Belysa misstänkta ojämlikheter i vården

Forskningsbidraget från Neuroförbundets fond (NHR-fonden) kommer att användas till den fjärde och avslutande delen av doktorandprojektet är inriktad på att granska vad socioekonomiska faktorer betyder för uppföljning av strokepatienter och bygger på strokepatienter i Skåne.
– Syftet med projektet är att belysa eventuella ojämlikheter i strokeuppföljning och behandling som kan härledas till skillnader i inkomstnivå, födelseland och utbildningsnivå, och att identifiera särskilt utsatta patientgrupper. Ytterst syftar projektet till att stärka långsiktiga insatser efter stroke genom ett bättre strukturerat uppföljningssystem och riktade insatser", säger Teresa Ullberg.

Teresa Ullberg får ta emot pengarna från Neuroförbundet vid en ceremoni på SUS i November.

Håkan Sjunnesson / red. NeuroMedia
(med utgångspunkt i information från SUS)

Läs mer om den neurologiska diagnosen stroke i Neuroguiden>


Relaterat innehåll