Vilhelm Ekensteen var vägvisare till LSS & personlig assistans

Publicerad 02 nov 2017

"Jag blev myndig först 1994, när jag var 52 år och fick personlig assistans. Detta tack vare LSS som 1994 blev verklighet genom ett stort majoritetsbeslut i riksdagen" Vilhelm Ekensteen är en av hjärnorna bakom denna frihetsreform. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media
"Först när jag var 52 år 1994, blev jag myndig tack vare personlig assistans. Då blev LSS verklighet genom ett stort majoritetsbeslut i riksdagen". Det säger Vilhelm Ekensteen, en av hjärnorna bakom en unik frihetsreform som nu urholkas allt mer och måste återupprättas enligt honom. Hör webbradiointervjun

Lyssna på podcastintervjun med Vilhelm Ekensteen i nya Neuropodden>

1994 var Vilhelm Ekensteen 52 år1994 var Vilhelm Ekensteen 52 år gammal och kunde då för första gången planera sitt liv.-Det var en helt avgörande förändring i livet, säger Vilhelm Ekensteen, en av de som banade väg för LSS och assistansreformen, som fyller 20 år 2014.Efter många års hårt förarbete röstade en bedövande majoritet i Sveriges riksdag 1993 igenom LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och den trädde i kraft 1994. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media gammal och kunde då för första gången planera sitt liv.

-Det var en helt avgörande förändring i livet, säger Vilhelm Ekensteen, en av de som banade väg för LSS och assistansreformen, som fyller 23 år 2017.
Efter många års hårt förarbete röstade en bedövande majoritet i Sveriges riksdag 1993 igenom LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och den trädde i kraft 1994. De enda som röstade nej var de dåvarande ledamöterna i det marginella partiet Ny demokrati.

Detta var grundtanken

-Vår grundtanke med LSS och Detta är Vilhelm Ekensteens debattbok: "På Folkhemmets bakgård". 1994 var Vilhelm Ekensteen 52 år gammal och kunde då för första gången planera sitt liv.-Det var en helt avgörande förändring i livet, säger Vilhelm Ekensteen, en av de som banade väg för LSS och assistansreformen, som fyller 20 år 2014.Efter många års hårt förarbete röstade en bedövande majoritet i Sveriges riksdag 1993 igenom LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och den trädde i kraft 1994. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Mediaassistansreformen var att människor med stora funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra, säger Vilhelm Ekensteen. Han och en handfull andra jobbade hårt under många år för att människor med stora funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhällslivet som alla andra.
-Det hela var en fråga om en jämlikhetsdebatt som slog rot redan på slutet av 1960-talet, minns Vilhelm Ekensteen.

Avundsvärd livsenergi

Ett stenkast från området i Lund, där två av Europas nya stora partikelforskningsanläggningar, ESS och Max 4 byggs, bor 76-årige Vilhelm Ekensteen. Han är ordförande i IFA, Intressegruppen för assistansberättigade och fortfarande mycket aktiv i samhällslivet. I tonåren började en ungdomsreumatism göra sig mer och mer påmind i livet och Vilhelm blev med tiden rullstolsburen. Dessutom fick han mer och mer synproblem på grund av diagnosen.

Förälskad i livet

Sedan många år ser han bara ljus och mörker men tack vare teknikutvecklingen och en avundsvärd livsenergi gör han ständiga landvinningar.
-Jag är förälskad i livet, säger Vilhelm Ekensteen och skrattar smittande.
-Jag har och har haft ett fantastiskt liv. Jag är pappa och har upplevt verklig kärlek, det är till sist det mest betydelsefulla, men min sambo gick tyvärr ur tiden för drygt tio år sedan.
Han har också varit kommunpolitiker under många år, varit medarbetare i flera organisationer och skrivit en bok.

-Men först när jag fick tillgång till personlig
assistans som 52-åring, blev jag myndig. För första gången kunde jag säga, idag ska jag göra det här och i morgon det där. Jag kunde råda över mitt liv för allra första gången, en radikal förändring.

Drömmen om jämlikhet

-Jag är förälskad i livet. Jag har och har haft ett fantastiskt liv. Jag är pappa och har upplevt verklig kärlek, det är till sist det mest betydelsefulla, säger Vilhelm Ekensteen. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet MediaHan berättar om hur LSS kom till.
-Det hela var en fråga om jämlikhet, en debatt som går tillbaka till slutet av 1960-talet, när jag var med och bildade organisationen Anti-Handikapp, som drev det relativa handikappbegreppet. Vi myntade begrepp som att handikapp inte är en enskild egenskap, utan ett tillstånd i samhället, som handikappar oss som individer.
-Det var en politisering och en radikalisering av handikapp och funktionshinderdebatten och det kulminerade i och med en riksdagsutredning 1988, som ledde fram till LSS-lagstiftningen.

Funktionsnedsättningar på efterkälken

Man hade konstaterat att i den allmänna välfärdsutvecklingen hade just personer med stora funktionsnedsättningar kommit på efterkälken.1994 var Vilhelm Ekensteen 52 år gammal och kunde då för första gången planera sitt liv.-Det var en helt avgörande förändring i livet, säger Vilhelm Ekensteen, en av de som banade väg för LSS och assistansreformen, som fyller 20 år 2014.Efter många års hårt förarbete röstade en bedövande majoritet i Sveriges riksdag 1993 igenom LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och den trädde i kraft 1994. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media
-Vi var inte inlemmade i samhället utan det krävdes reformer för detta. Riksdagsutredningen hade som direktiv att komma med åtgärder för att förbättra villkoren för personer med stora funktionsnedsättningar.
I samma veva kom också förslaget, att införa reformen med personlig assistans för de som behövde det. Ideerna kom från Indipendent Livingrörelsen i USA och introducerades av Adolf Ratskar i Sverige.
-Visionen då var att det skulle kunna bli det centrala verktyget för ett mycket självständigare liv. Detta hade också prövats en period av Stil i Stockholmsområdet, som var de verkliga pionjärerna på detta område.

Motstånd av dålig fantasi

Vid den tiden var Vilhelm Ekensteen ansvarig för den här typen av frågor inom DHR och blev talespersonen för den etablerade handikapprörelsen.
-Vi var några stycken som bildade opinion och arbetade intensivt med utredningen. Vilhelm nämner Adolf Ratskar, Gerd Andén och PO Bengtsson och nyckelpolitiker var dåvarande statsrådet Bengt Westerberg.
-Jag fick en tyngd som talesperson och lobbade hårt för att assistansreformen skulle bli verklighet, säger Vilhelm Ekensteen.
Det fanns ett motstånd från samhällsföreträdare och han tror att det berodde på bristen i att sätta sig in i hans och andras situation.
-Jag tror att motståndet låg i en tröghet att föreställa sig att personer med stora funktionsnedsättningar skulle kunna uppnå och leva i ett tillstånd av jämlikhet.

Motstånd också bland egna

Det paradoxala var att den trögheten även fanns inom den egna funktionshinderrörelsen.
-Det betraktades som utopiskt och helt omöjligt att vi skulle kunna röra oss fritt i samhället och det påverkade naturligtvis mig också inledningsvis. Men jag insåg att det var nödvändigt att ta ställning för den här reformen.
-När jag tog ställning för reformtankarna så var jag den första i handikapprörelsen som gjorde det, säger Vilhelm Ekensteen.
Efter hand slöt allt fler upp och när det blev omröstning i riksdagen 1993, var det endast ledamöterna för dåvarande Ny demokrati som röstade emot.
-Enigheten till slut kändes mycket bra och vi blev det första landet i världen att genomföra den här lagstiftningen om LSS... (fortsättning i Reflex Magasin nr 5 2014)

Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Som medlem i Neuroförbundet kan du läsa hela den spännande intervjun med Vilhelm Ekensteen i Reflex Magasin nr 5 2014

Läs mer om NeuroMedias rapportering och Neuroförbundets medverkan under Almedalsveckan 2017 och åren innan>

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om och också att leva med>

Bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård>

Här är länken till federationen Lika Unika där Neuro (Neuroförbundet) är en av medlemsorganisationerna>

Bläddra i tidigare nummer av Reflex Magasin i webbarkivet och ta del av många intressanta artiklar>

Här är Vilhelm Ekensteens arbetsplats hemma i Lund, med ett specialdesignat talande tangentbord, eftersom han endast ser ljus och mörker idag.1994 var Vilhelm Ekensteen 52 år gammal och kunde då för första gången planera sitt liv.-Det var en helt avgörande förändring i livet, säger Vilhelm Ekensteen, en av de som banade väg för LSS och assistansreformen, som fyller 20 år 2014.Efter många års hårt förarbete röstade en bedövande majoritet i Sveriges riksdag 1993 igenom LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och den trädde i kraft 1994. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media
Här är Vilhelm Ekensteens arbetsplats hemma i Lund, med ett specialdesignat talande tangentbord, eftersom han endast ser ljus och mörker sedan länge.

Vilhelm Ekensteen talade under en stor manifestation för assistansreformen på Södermalmstorg 2012. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet MediaVilhelm Ekensteen talade under en stor manifestation för assistansreformen på Södermalmstorg 2012. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media


Vilhelm Ekensteen talade under en stor manifestation för assistansreformen på Södermalmstorg 2012.Dåvarande ministern Bengt Westerberg såg till att LSS blev verklighet 1994.1994 var Vilhelm Ekensteen 52 år gammal och kunde då för första gången planera sitt liv.-Det var en helt avgörande förändring i livet, säger Vilhelm Ekensteen, en av de som banade väg för LSS och assistansreformen, som fyller 20 år 2014.Efter många års hårt förarbete röstade en bedövande majoritet i Sveriges riksdag 1993 igenom LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och den trädde i kraft 1994. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media

Dåvarande ministern Bengt Westerberg såg till att LSS blev verklighet 1994. Foto: Anne Thelander

Vilhelm Ekensteen blir reportagefotograferad. Foto: Kina

Vägvisaren Vilhelm Ekensteen Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet MediaVilhelm Ekensteen blir reportagefotograferad av Reflex redaktör Håkan Sjunnesson och det hela dokumenteras av Vilhelms personliga assistent för dagen, Kina.

(Fr.v.) Håkan Sjunnesson och Vilhlem Ekensteen. Foto: Kina


Lyssna på Vilhelm Ekensteen om hur LSS och assistansreformen kom till och vad den betyder för honom personligen (MP3-dokument, 15.5 MB)