Visst kan det det ge resultat att överklaga

  • Datum: 15-03-04, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Magnus Andersson - NeuroförbundetFörra året kontaktade 450 medlemmar Neuroförbundets rättsombud för att få råd och stöd i olika juridiska frågor. Därutöver hjälper förbundet ett tiotal medlemmar i långvariga rättsprocesser.

Ibland tar det lång tid i förvaltningsdomstolarna, men det kan också ge resultat. Neuroförbundets rättsombud kan med andra ord göra stor skillnad.

»Två av de medlemmar som vi företrätt i Högsta förvaltningsdomstolen har fått rätt. «

EN FÖRÄNDRING UNDER 2014 var att andelen medlemmar som önskar hjälp vid överklaganden ökade. Fler än tidigare uppger också för Neuroförbundet det psykiskt påfrestande i att befinna sig i en rättsprocess.

Läs mer på Juridiksidorna i Reflex - "På rätt sida"