Om PuL och Cookies

På neuroforbundet.se, används 2 typer av cookies, permanent cookie och sessionscookie.

Permanent cookie aktiveras om du väljer att göra egna inställningar för webbsidan under menyn Inställningar. Detta för att bibehålla inställningarna om du besöker vår webbsida fler gånger.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.

Sessionscookie lagras tillfälligt i din dators minne under tiden du besöker nhr.se. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Besökare på en webbplats som använder cookies skall ges information om att webbplatsen innehåller cookies. Vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.
Detta enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389).

PuL (Personuppgiftslagen)

För att skydda din integritet följer Neuroförbundet de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL) för neuroforbundet.se.

Personuppgifter som du lämnar till vår webbplats, till exempel ditt namn och din e-postadress, används på följande sätt:
Ansökan om att bli medlem under knappen bli medlem
Här ber vi bl a om ditt namn, adress, och din e-postadress.

Dessa uppgifter lagras i vårt medlemsregister som endast ett fåtal personer har tillgång till med särskild behörighet.

PuL - vad är det?

PuL är en förkortning av personuppgiftslagen.

PuL började gälla den 24 oktober 1998 och ersatte den tidigare datalagen (1973: 289) fullt ut den 1 oktober 2001. Under övergångstiden sedan oktober 1998 gällde de båda lagarna parallellt.

PuL innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. (1 § PuL) Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället – för verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda.

Det finns dock ett antal undantag då lagen inte gäller, t.ex. vid behandling av personuppgifter som en fysisk person utför i en verksamhet av rent privat natur. (5–7 §§ PuL)Den nya lagen bygger på ett EG-direktiv (95/46/EG). Varje EU-land måste införa nationell lag baserat på direktivet. Läs mer på Datainspektionens webbsida.