Neuroförbundets integritetspolicy

  • Datum: 16-06-29, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Neuroförbundet riksförbund Box 49084, 100 28 Stockholm, organisationsnummer 802002-3605, är personuppgiftsansvarig för våra register.

Registret används både på riksförbundet och i lokalföreningarna när det gäller medlemsregistret och endast av riksförbundet när det gäller givar- och prenumerationsregistret. De som har behörighet och tillgång till registren hanteras av personuppgiftsbiträ den . Det kan förekomma att lokalföreningarna också har ett eget medlemsregister och då är lokalföreningen personuppgiftsansvarig för det medlemsregistret.

Hämta hela: Neuroförbundets integritetspolicy - 2016 (PDF-dokument, 83 kB)