Neuroförbundet Ätradal - Information om rättigheter

26 okt 2017

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med en funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

lagbok - neuroforbundet.seMagnus Andersson, koordinator för Neuroförbundetsjuridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning. Lagar som kommer att beröras är bl a LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips ang. överklagande av beslut kring dessa lagar.

Dag:Torsdag 26 oktober 17.00-20.00
Tid: 17.00 - 20.00
Fika: 18.30
Plats:Trädgården på Storgatan 38 i Ulricehamn

Anmälan

Kontakta Neuroförbundet Ätradal på neuroforbundet.atradal@hotmail.com
eller telefon 0321-602 98
Sista anmälningsdag är fredag 20 oktober

Kostnad: Medlem i Neuroförbundet, fritt inträde. Övriga 100 kr

Startar:
Torsdag 26 Oktober 17.00
Slutar:
Torsdag 26 Oktober 20.00
Plats:
Trädgården på Storgatan 38 i Ulricehamn
Målgrupp:
intresserade!
Kostnad:
Medlem i Neuroförbundet, fritt inträde. Övriga 100 kr