Neuroförbundet Härnösand-Örnsköldsvik - Information om rättigheter

28 sep 2017

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

öppnad lagbok

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att tas upp är bl a LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips ang. överklagande av beslut kring dessa lagar.

Dag: Torsdag 28 september
Tid: 17.00-20.00
Fika: 18.30

Plats: Härnösands Folkhögskola, Murbergsvägen 32 i Härnösand

Anmälan: Kontakta Neuroförbundet Härnösand-Örnsköldsvik
Tel 0611-713 15 eller e-post harnosand@neuroforbundet.se

Sista anmälningsdag: torsdag 21 september

Kostnad: Medlemmar fritt inträde - Övriga 50 kr

Startar:
Torsdag 28 September 17.00
Slutar:
Torsdag 28 September 20.00
Plats:
Härnösands Folkhögskola, Murbergsvägen 32 i Härnösand
Målgrupp:
intresserade!
Kostnad:
Medlemmar fritt inträde - Övriga 50 kr