Neuroförbundet Stockholm Information om rättigheter

20 apr 2017

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med en funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Lagbok uppslagen

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning och färdtjänst. Magnus ger även tips ang. överklagande av beslut kring dessa lagar.
Datum: Torsdag 20 april 18.00-20.00
Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm
Anmälan: Kontakta Neuroförbundet Stockholm tel 08-720 29 40
eller stockholm@neuroforbundet.se

Fri entre för medlem – övriga 60 kr

Välkomna!

Startar:
Torsdag 20 April 18.00
Slutar:
Torsdag 20 April 20.00
Plats:
ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm
Målgrupp:
intresserade!
Kostnad:
Fri entre för medlem – övriga 60 kr