Välkommen till TEMA: ALS, i Jönköping

03 mar 2016

TEMA: ALS, har bjudit in Peter M Andersen, professor och överläkare vid Neurologiska kliniken, Norrlands Universitetessjukhus i Umeå.

Peter M Andersen: Vad är ALS?
 • TEMA: ALS
 • Tid: Torsdag 3 mars 2016 kl 13.00-16.00
 • Plats: Aulan på Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Pris: Gratis för medlemmar och 100:- ej medl

Uppskattningsvis finns det minst 600-700 personer med ALS i landet.

TEMA: ALS, har bjudit in Peter M Andersen, professor och överläkare vid Neurologiska kliniken, Norrlands Universitetessjukhus i Umeå.

PROGRAM

 • 13.00-13.05  Neuroförbundet hälsar välkomna
 • 13.05-13.30  Ann-Britt Johansson om att leva med ALS
 • 13.30-14.15  Peter M Andersen: Vad är ALS? Symtombild och behandling 2015
 • 14.15-14.45  Kaffe, bulle och frukt
 • 14.45-15.30  Peter M Andersen om orsaken till ALS: Varför mig?
 • 15.30-16.00  Frågor och samtal kring ALS

Vi vänder oss till personer som själva har ALS och deras närstående, professionen, Målgrupp: allmänheten och våra medlemmar. Läs mer om ALS www.neuroforbundet.se/als

Betalas in i förskott till PG 61 05 37-3 Neuroförbundet Jönköpings län. Glöm inte att uppge namn. Ni kan också betala mot faktura.

Anmälan senast  25 febr 2016 tel 036-15 28 83 eller: jonkoping-huskvarna@neuroforbundet.se

 • Neuroförbundet Jönköpings län
 • Barnarpsgatan 19
 • 553 16 Jönköping

Välkomna!

Startar:
Torsdag 03 Mars 13.00
Slutar:
Torsdag 03 Mars 16.00
Plats:
Aulan på Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Målgrupp:
Professionen, allmänheten och våra medlemmar
Kostnad:
Gratis för medlemmar och 100:- ej medl