Diagnosstöd

 • Datum: 10-03-31, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Varför råd och stöd?
Många söker idag information om sin diagnos via olika hemsidor och får olika sanningar i sitt sökande.

Det man ofta saknar är att få tala med en oberoende part om sina tankar, idéer, frågor och känslor. Det kan ibland vara lättare att känna stöd av någon som har kunskap genom egen erfarenhet. Många gånger handlar det bara om att ha någon att tala med, någon som tar sig tid och förstår.
För att förstärka Neuroförbundet möjlighet att tillgodose medlemmars behov av information, råd och stöd har vi nu särskilda diagnosstödjare inom respektive diagnosområde.

Vilka är våra stödpersoner?

Diagnosstödjarna är rekryterade från våra egna medlemmar och har intresse av att arbeta med diagnosfrågor och rådgivning. Våra råd och stöd givare har fått utbildning av Neuroförbundet. Ett samtal med någon av dessa är ett samtal med en medmänniska som har kunskap och erfarenhet av att leva med diagnos. Du hittar dem här.

Våra stödpersoner ger dig som är medlem:

- stöd i en ny och förändrad livssituation
- samtal om dina tankar och funderingar
- information om din diagnos
- råd om vart man kan vända sig i olika frågor
- information om hur det fungerar i kontakter med sjukvården

Läs mer i broschyren (PDF-dokument, 227 kB)

Neuroförbundet

Kontakt

 • Direkt till våra stödpersoner eller
 • telefon: 08-677 70 11
 • e-post: info(at)neuroforbundet.se
 • brev: Neuroförbundet
  Att: Diagnosstöd
  Box 49084
  100 28 Stockholm

Neuroförbundets diagnosstödarbete bedrivs med stöd från Svenska PostkodLotteriet