Förbundsstyrelsen

Neuroförbundets styrelse för åren 2017-2021

Lise Lidbäck

Förbundsordförande Neuroforbundet

Kontakta Lise

Johanna Andersson

1:e vice ordförande Neuroforbundet

Kontakta Johanna

Johan Gunnarsson

2:e vice ordförande Neuroforbundet

Kontakta Johan

Gunilla Nilsson

Kassaförvaltare Neuroforbundet

Kontakta Gunilla

Karin Rudling

Ledamot Neuroforbundet

Kontakta Karin

Patrik Magnusson

Ledamot Neuroforbundet

Kontakta Patrik

Peder Westerberg

Ledamot Neuroforbundet

Kontakta Peder

Petra Nilsson

Ledamot Neuroforbundet

Kontakta Petra

Uno Johansson

Ledamot Neuroforbundet

Kontakta Uno

Ann Bubére

Suppleant Neuroforbundet

Kontakta Ann

Kerstin Kjellin

Suppleant Neuroforbundet

Kontakta Kerstin

Therése Lange

Suppleant Neuroforbundet

Kontakta Therése