Rättsombud

 • Datum: 10-12-02, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Varför rättsombud?

Många som får en neurologisk diagnos kommer på ett eller annat sätt i kontakt med samhällets olika stödinsatser för personer med funktionsnedsättning. Ofta kan det vara svårt att veta dels vad man har rätt till, samt på vilket sätt och av vem detta stöd ska ges.

För att hjälpa våra betalande medlemmar (ej prova på medlemskap) med dessa frågor har Neuroförbundet rättsombud.

Vilka är våra rättsombud?

Rättsombuden är rekryterade ur vår egen medlemskår. De har lång praktisk erfarenhet av att ge betalande medlemmar stöd inom dessa områden, och får fortlöpande utbildning av Neuroförbundet:s förbundsjurist.

Kostnad för betalande medlem
All rådgivning av rättsombud är fri för betalande medlem.

Den som varit betalande medlem minst 3 månader:

Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 500 kr per instans/domstol.

Den som varit betalande medlem kortare tid än 3 månader:

Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 1 500 kr per instans/domstol

OBS att om du är ny medlem i Neuroförbundet, så kan inte rättsombuden hjälpa dig kring beslut eller domar som redan har fattats då du blir medlem.

Vilka områden kan du få hjälp med?

Betalande medlemmar med neurologisk diagnos (gäller ej prova på medlemskap) i Neuroförbundet har möjlighet till fri rådgivning av Neuroförbundets rättsombud inom följande områden:

 1. LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
 2. Assistansersättning
 3. SoL – Socialtjänstlagen
 4. Mobilitet – dvs bilstöd, parkeringstillstånd, färdtjänst samt riksfärdtjänst
 5. Bostadsanpassning
 6. Handikappersättning/vårdbidrag
 7. Sjukförsäkring - sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning
 8. Vårdskador

Vad hjälper rättsombuden till med?

 • Rådgivning i samband med olika ansökningar
 • Genomläsning och analys av avslag från myndigheter
 • Olika taktiska råd och förslag
 • Kunskap om tidigare domar och praxis
 • Vid behov kan du mot en mindre avgift få hjälp med att driva och överklaga ditt ärende

Kontakta Neuroförbundets rättsombud:

 • telefon: 08-677 70 19
 • e-post: ansokan.rattsombud(at)neuroforbundet.se

Brev till:

Neuroförbundet
Att: Rättsombuden
Box 49 084
100 28 Stockholm

Läs mer i broschyren (PDF-dokument, 227 kB)

Det är ofta en fördel om du tar kontakt med oss innan du gör din ansökan om en insats. Då har vi större möjlighet att hjälpa dig att direkt få den insats du behöver.

Vid kontakt med rättsombuden – ange kort vad ditt ärende gäller, samt dina kontaktuppgifter. Efter att din ansökan inkommit tar ett av våra rättsombud kontakt med dig för en genomgång av ditt ärende.

Svenska PostKodlotteriets logotype
Neuroförbundets arbete med rättsombud bedrivs med stöd från Svenska PostkodLotteriet.

Kostnad för betalande medlem
All rådgivning av rättsombud är fri för betalande medlem.

Den som varit betalande medlem minst 3 månader:

Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 500 kr per instans/domstol.

Den som varit betalande medlem kortare tid än 3 månader:

Kostnaden då rättsombudet är ombud med fullmakt, eller då rättsombudet utför omfattande arbete med skrivelser åt medlemmen, är 1 500 kr per instans/domstol

OBS att om du är ny medlem i Neuroförbundet, så kan inte rättsombuden hjälpa dig kring beslut eller domar som redan har fattats då du blir medlem.