Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se


Valberedningen

  • Datum: 14-09-24, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

KONTAKTUPPGIFTER VALBEREDNING 2014-2018

Sammankallande
Kathleen Bengtson-Hayward
E-post: kbh@neuroforbundet.se
mobil nr: 070-552 15 92

Eva Halleús
E-post: eva.h@bolina.hsb.se
mobilnr:

Anders Jonsson
E-post: anders.jonsson@neuroforbundet.se
mobilnr: 070-545 43 55

Lars Lemon
E-post: l.lemon@bredband.net
Mobilnr: 070-862 41 11

Allmän E-post till valberedningen
valberedningen@neuroforbundet.se