Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet och upptäck vad vi kan göra för dig utan att det kostar någonting

Neuroförbundet

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

NHR-fonden, Neuroförbundets forskningsfond

Fonden skall stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Fonden skall också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer Neuroförbundet medlemmar till gagn prioriteras.

Ansökningstiden öppnar i augusti varje år och ansökningarna ska vara NHR-fonden tillhanda senast den 30 september. Anvisningar presenteras på denna sida i samband med att ansökningstiden börjar.

Så prioriterar Neuroförbundet 3 miljoner till forskningsprojekt 2017

2017 delar Neuroförbundets forskningsfond ut nästan 3 miljoner kronor till 44 intressanta forskningsprojekt inom neurologisfären. Läkaren Claes Hultling har under tio år fram till senaste årsskiftet varit sammankallande i forskningsfonden och så här motiverar han forskningsfonden prioriteringar i år.

- Sammanfattning av forskningsprojekt 2017 (PDF-dokument, 164 kB)

Läs mer om 2017 års utdelning.

  • Fondens kommittéer

    Kommittén för utdelning till forskning och utveckling Kommittén för utdelning till rehabilitering och rekreation...
    Fondens kommittéer

  • Fondens utdelningar

    Här kan du ta del av 2013, 2014 och 2015 års utdelningar. Fondens utdelningar

Forskningsprojekt

Medlemsrepresentant i forskningskommittén

NHR-fonden delar årligen ut miljonbelopp till forskning inom medicin och paramedicin. Till styrelsens finns ett rådgivande organ, forskningskommittén, som till styrelsen föreslår vilka ansökningar som ska erhålla...

Läs mer

Så prioriterar Neuroförbundet 3 miljoner till forskningsprojekt 2017

2017 delar Neuroförbundets forskningsfond ut nästan 3 miljoner kronor till 44 intressanta forskningsprojekt inom neurologisfären. Läkaren Claes Hultling har under tio år fram till senaste årsskiftet varit...

Läs mer

Rätt patient med ME/CFS ska få rätt behandling

Stipendiet på 250 000 kr inom me går till docent och överläkare Gunnar L Olsson, Karolinska universitetssjukhuset Solna för projektet "Prevalens och påverkan av psykoneuroimmunologiska faktorer vid Myalgisk...

Läs mer
Läs om fler aktuella...