Fondens ändamål

  • Datum: 15-01-21, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se

Stiftelsen NHR-fondens ändamål är att:

- främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning om orsakerna till och botemedlen mot organiska nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros.
- verka för utbyggnad och förbättring av resurserna för personer som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet.
- lämna social, psykologisk och humanitär hjälp till behövande personer som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet.

Utdelning - forskning och utveckling

Anslag ur fonden för forskning och utveckling kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas till forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin och beteendevetenskap med främst social inriktning vilka avser neurologiska sjukdomar/skador. Forskning inom det kliniska fältet och forsknings och utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning med hänsyn till funktionsnedsättande behov ska äga företräde. Grundforskning kan stödjas i mån av medel och om den är mer inriktad på fondens verksamhetsfält.

Forskningsprojekt bedöms utifrån forsknings projektets kvalitet, sökandens möjligheter att genomföra projektet och de resurser som i övrigt (från andra fonder med mera) kan stå till buds. Nya projekt som kan bedömas vara av värde för den fortsatta utvecklingen och som kan initiera ytterligare insatser bör stödjas. Fondstyrelsen beslutar om utdelning av anslag på förslag av Neuroförbundet:s rådgivande kommitté för forskning och utveckling.

Hämta: S T A D G A R för Stiftelsen NHR-fonden (förvaltad av Neuroförbundet) Antagna vid förbundskongress den 20 september 2003 (PDF-dokument, 23 kB)