Fondens bakgrund

  • Datum: 15-03-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Visste du att de medel som delas ut från fonden i huvudsak har donerats från privatpersoner i form av gåvor, arv och testamenten. Varje givare sätter ett spår efter sig.

Forskning – Utveckling – Rehabilitering - Rekreation

Grundtanken bakom fonden är att stödja yngre forskare som bedriver klinisk anpassad forskning, som är patientnära och direkt kommer våra medlemmar till gagn. Som precis har påbörjat sina forskarbanor och stimulera deras engagemang för neurologisk forskning och ge stöd och uppmuntran till etablerade forskarteam.

Vi vänder oss till forskare Lika viktigt är att ge stöd till våra föreningar som anordnar eller tar initiativ till rehabiliterings- och/eller rekreationsverksamheter åt föreningens egna medlemmar. Inga enskilda personer kan söka stöd från fonden.

Många NHR-medlemmar vill att det forskas mer om vardagliga utmaningar för en person med neurologisk diagnos.-Därför anordnar NHR-fonden en extra fondutdelning 2013 på tre stipendier á 500.000 kronor, säger NHR-Fondens ordförande Claes Hultling

För frågor om fonden, kontakta Roger Lindahl