Fondens utdelningar

  • Datum: 15-01-21, Publicerad av ingela.wettergrund@neuroforbundet.se

3 miljoner kronor till forskning 2018

103 ansökningar hade inkommit vid ansökningstidens utgång. Det är förbundets kommitté för forskning och utveckling som går igenom ansökningarna och föreslår vilka som ska beviljas och med hur stort belopp.

Efter genomgång av samtliga ansökningar föreslogs och beslutades om att 55 olika projekt får stöd med 54 000 kronor vardera.

Beslutade anslag för forskning och utveckling för år 2018 (PDF-dokument, 118 kB)

Här kan du ta del av 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017 års utdelningar.