NHR-fondens utdelning för 2013

  • Datum: 13-01-23, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

NHR-fondens styrelse beslutade på sitt novembermöte att dela ut ca 2,5 milj kronor till neurologisk forskning och utveckling samt ca 2,5 milj kronor till rehabilitering och rekreation.

Forskning och utveckling

NHR-fonden, har beslutat bevilja anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt till ett sammanlagt värde av 2,5 milj kronor inom neurologin. Projekten ska genomföras under 2013.

När ansökningstiden gick ut 1 okt 2012 fanns 97 ansökningar att behandla till ett sammanlagt belopp av 15 672 568 kronor. Av dessa bifölls 47 projekt. Två fick stort anslag på 125 000 kr och 45 projekt fick 50 000 kr vardera.

Läs mer om hela utdelningen (PDF-dokument, 158 kB)

Rehabilitering och rekreation för 2013

NHR-fondens styrelse beslutade också på sitt sammanträde i december att dela ca 2,5 milj kronor till rehabilitering och rekreation. Från denna "pott" har NHR:s föreningsliv sökt pengar för merkostnader till olika verksamheter under 2013.