Organisationen

Neuroförbundet är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning på olika sätt.

Neuroförbundet är en riksomfattande intresseorganisation uppbyggd av ett 90-tal länsförbund och lokalföreningar med totalt cirka 13.000 medlemmar.

Förbundskongress

Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från lokaföreningarna. Ordinarie förbundskongress hålls vart fjärde år.

Förbundstyrelse

Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets verksamhet organiseras effektivt och i enlighet med förbundets ändamål.

Förbundsstyrelsen består av minst nio ordinarie ledamöter och minst tre suppleanter. Ledamötena skall vara medlemmar i lokalföreningar och utses på ordinarie förbundskongress.
Minst hälften av ledamöterna skall ha eget neurologiskt sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning.
Förbundsstyrelsen utser inom sig två vice ordförande och kassaförvaltare.
Till kontaksidan - förbundsstyrelsen.

Valberedning

Neuroförbundets valberedning utses på den ordinarie förbundskongressen! Till kontaktsidan - valberedningen

Revisorer

För granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper utses på ordinarie kongress två revisorer, en auktoriserad revisor samt revisorsuppleant.

  • Grant Thornton Sweden AB och
  • Rogardt Wikström, Täby

Neuroförbundets ledningsgrupp

Består av Caroline Kåhre ekonomichef, Kristina Niemi kanslichef och Max Ney kommunikationschef.

Neuroförbundets placeringspolicy

Ta del av: Placeringsriktlinjer för Neuroförbundet och till förbundet anknutna stiftelser (PDF-dokument, 3.7 MB)