Årsredovisning 2016

  • Datum: 17-06-21, Publicerad av helene.landersten@neuroforbundet.se

I vår årsredovisning delar vi berättelsen om hur vi har arbetat under det gångna året. 2016 präglades av ihärdigt arbete inom våra prioriterade områden; medlemskommunikation och insamling till forskning och opinionsbildning.

Årsredovisning 2016 (pdf 3,5 Mb)

Kommunikationen med våra medlemmar utvecklas ständigt via fysiska möten, hemsida och nyhetsbrev och vårt genomslag i sociala medier är stort. Många följer oss via Facebook och Twitter där vi dagligen delar med oss av viktiga nyheter och reflektioner från Neuroförbundet. Dialogen med var och en som kommenterar våra inlägg och agerar tillsammans med oss är ovärderlig. Tillsammans ger vi neurologin en röst och ett ansikte.

Neuroförbundet kunde även 2016 ge forskningsbidrag till angelägen forskning som kan underlätta vardagen för människor med neurologiska diagnoser. Vår ambition är att våra givare ska känna en nära koppling mellan sin gåva och de forskningsprojekt som får stöd. Många insamlingsinitiativ tas också av privatpersoner och dessa personers brinnande engagemang ger ytterligare röst till alla som lever med en neurologisk diagnos. Engagemang smittar av sig och ger oss kraft att fortsätta kämpa tillsammans.

Neuroförbundet bildar opinion både lokalt- och nationellt. Vi arbetar ständigt för att sätta neurologin på kartan och för att bidra till utveckling och förbättring. 2016 gav vi ut Neurorapporten om Patienten och neuroteam. Med vår kunskap bidrar vi i arbete med nationella riktlinjer och vi förmedlar våra medlemmars erfarenheter till politiker och beslutsfattare.

Tack för förtroendet i vårt ständiga arbete för att göra livet lättare för alla som lever med en neurologisk diagnos.

Lise Lidbäck, Förbundsordförande
Kristina Niemi, Kanslichef