Fyra frågor till 3 förtroendevalda!

  • Datum: 17-06-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Reflex NeuroMedia

Inför kongressen 2017. Fyra viktiga frågor till några av alla Neuroförbundets engagerade förtroendevalda.

Milvi Gotthardsson,Milvi Gotthardsson,Jönköping. FOto: PJ Tjärnberg / neuroMedia
Jönköping

Vad tycker du Neuroförbundet ska fokusera sitt arbete på de närmaste åren?
-Jag tycker att vi ska ha starka diagnosgrupper där man samlar information och utbyter erfarenheter med varandra.

Hur kan det lokala engagemanget för större direktdemokrati reformeras/moderniseras?
-Genom att ha grupper som arbetar med olika frågor som till exempel rehabilitering och tillgänglighet i samhället.

Hur tycker du att Neuroförbundet ska se ut i framtiden när det gäller den demokratiska uppbyggnaden och beslutsprocessen?
-Vi ska ha styrgrupper som leder arbetet och sedan små arbetsgrupper för olika detaljfrågor som vi jobbar med.

Varför är du medlem i Neuroförbundet?
-Jag vill träffa andra människor i liknande livssituation.

------------------------------------------

Pia Laurell,Pia Laurell. Foto. Håkan Sjunnesson
Stockholm

Vad tycker du Neuroförbundet ska fokusera sitt arbete på de närmaste åren?
-Stödja och informera om neurologisk forskning och opinionsbilda utifrån mänskliga rättigheter.

Hur kan det lokala engagemanget för större direktdemokrati reformeras/moderniseras?
- Ta in medlemmars synpunkter, ha arbetsgrupper för specifika frågor och kunna vara olika mycket aktiv med respekt från andra.

Hur tycker du att Neuroförbundet ska se ut i framtiden när det gäller den demokratiska
uppbyggnaden och beslutsprocessen?
-Transparens och att förtroendevalda på riksnivå känner samhörighet med lokala förtroendevalda. Vara ett trovärdigt förbund och visa på det lokala påverkansarbetet.

Varför är du medlem i Neuroförbundet?
-Jag gick med när min mamma fick en neurologisk diagnos och vi fick mycket gemenskap med andra på resor som inte varit möjliga på egen hand.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jennie "tänkte högt" på remisskonferens om stora kongressfrågor

Jennie Hedrén Hasselros var en av deltagarna. Hon är ordförande i Neuroförbundet Kronoberg och är positiv till att man regionalt nu fått chansen att tycka till om några stora framtidsfrågor.Foto: Håkan SjunnessonInför Neuroförbundets kongress den 8-10 september 2017 genomfördes en serie med regionala tvådagars remisskonferenser, där viktiga framtidsfrågor förbereds och diskuteras.

Jennie Hedrén Hasselros är ordförande i Neuroförbundet Kronoberg. Hon deltog i en av remisskonferenserna och är positiv till att man regionalt nu fått chansen att tycka till om några stora framtidsfrågor. De som sedan ska behandlas för beslut på Neuroförbundets nästa kongress, den 8-10 september 2017:
-Det är bra att vi får diskutera de här stora betydelsefulla frågorna så här innan för det är ett stort jobb att sätta sig in i stora frågor under själva kongressen. Och när det gäller försök med mer direktdemokrati, tror jag på det. Men det måste vara lätt och enkelt att medverka och svara på frågeställningar på webben eller via epostformulär, säger Jennie Hedrén Hasselros.
Frågona som gnuggades var hur medlemsskapet ska se ut i framtidens Neuroförbund och om hur mer av direktdemokrati skulle kunna se ut. Dessutom hur Neuroförbundet skulle utvecklas till en övergripande paraplyorganisation för fler sällsynta neurologiska diagnoser. Remisskonferenserna hölls i Luleå, Bollnäs, Örebro, Mölndal, Stockholm och i Sölvesborg.

Konkurrens kräver nytänk
Idag arbetar Neuroförbundet aktivt för 18 uttalade diagnoser och symptom, men neurologins utveckling skapar förfinad diagnosticering. Många fler specifika diagnosgrupper utkristalliseras och då och då uppvaktas Neuroförbundet av diagnosföreningar som vill ansluta sig kollektivt för att arbeta under Neuroförbundets paraply. Därför behöver Neuroförbundet hitta fler och nya arbetsformer som kan tillgodose behoven av diagnosinformation. Dessutom nya former av engagemang som kan göra att organisationen växer.

Håkan Sjunnesson / NeuroMedia