BrainBus

 • Datum: 17-01-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

BrainBus - utställningen om hjärnan och dess sjukdomar.

Tack för en fantastisk BrainBus turné under åren 2014-2016. Många glada möten och minnen bär vi med oss och vi erfar att vår turné varit uppskattad och lärorik bland de tusentals besökare som sett vår mobila utställning om hjärnan och dess sjukdomar.

Se bildcollaget från de tre årens BrainBusturné> (PDF-dokument, 25.8 MB)

Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos. Och att Sverige behöver 300 ytterligare neurologer för att förbättra vården för de drabbade.

Neuroförbundet - postkodlotteriet

BrainBus har pågått tre år och avslutades hösten 2016, varav 10 veckor per år med en fysisk utställning som besöker cirka 30 orter per år från Ystad till Haparanda.
Under dessa tre år presenterades program och utställningen på brainbus.se.

BrainBus var ett samarbetsprojekt mellan Neuroförbundet och Parkinsonförbundet och finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

BrainBus politiska budskap - 300 neurologer till neurologin

Det kan låta som en självklarhet. Att en neurolog arbetar med neurologi. Men neurologer får i många fall täcka upp för andra behov inom sjukvården. Det sker samtidigt som Sverige idag saknar 300 neurologer, baserat på antal neurologer per capita i jämförelse med andra europeiska länder.

En halv miljon svenskar har en neurologisk diagnos, samtidigt befinner sig landets neurosjukvård i akut kris. Neurologerna är för få och arbetar med annat. Många som lever med neurologisk diagnos får inte träffa en läkare med neurologisk specialistkompetens. Personer med neurologisk diagnos vittnar om att alla inte får tillgång till den bästa vården, läkemedel och/eller rehabilitering som finns idag.

Hälso- och sjukvården måste fördubbla antalet neurologer de närmaste tio åren för att klara en modern neurosjukvård. En modern neurosjukvård som utreder och behandlar, så att funktionsnedsättning inte uppstår eller minimeras.

För en modern svensk neurosjukvård kräver vi därför:

 • Fördubblat antal neurologer inom tio år
 • Förstärkt grundutbildning i neurologi för läkare
 • Ökat antal ST-tjänser inom neurologi
 • Neurologer ska arbeta med sin spetskompetens inom neurologi
 • Vårdgaranti för årliga återbesök
 • Utökat teamarbete inom neurosjukvården
 • Satsning på paramedicinska yrkesgrupper
 • Likvärdig neurosjukvård oberoende av bostadsort
 • Statlig garanti för alla läkemedels­kostnader
 • Statlig garanti för regelbunden livslång rehabilitering
 • Individuella rehabplaner
 • Heltäckande vårdkedja som inkluderar rehabilitering
 • Kraftigt utökad rehab­kapacitet
 • Nationella riktlinjer för behandling av alla neurologiska diagnoser
 • Ökat patientinflytande
 • Rätt till individuella vårdprogram
 • Kunskapscentra för sällsynta diagnoser
 • Kvalitetsregister för fler neurologiska diagnoser