Internationellt

 • Datum: 11-03-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet bedriver internationellt samarbete med följande organisationer:

 • Nordiska MS Rådet
 • Nordiskt Parkinsonråd
 • Huntington Norden
 • Nordiska rådet för MG
 • European MS Platform
 • European Parkinson´s Disease Associations
 • European Alliance of Muscular Disorders Associations
 • European Huntington Associations
 • Multiple Sclerosis International Federation
 • International Alliance of ALS
 • International Huntington Association
 • The International Cerebral Palsy Society