Sverige

 • Datum: 11-03-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet är representerat inom bl a följande företag, myndigheter och organisationer

 • Apotekets nationella handikappforum
 • Arbetsmiljöverkets samrådsgrupp
 • Boverket
 • BQR, rådet för byggkvalitet (Bygg klokt)
 • Bygg klokt
 • EIDD Sverige
 • Folksam – försäkringssamarbete
 • FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd)
 • Funka utan skam (Assyriska riksförbundet)
 • HHF – Handikapphistoriska föreningen
 • HI:s utvecklingsråd för arbete med boende
 • Konsumentverkets handikappråd
 • LIFs organ för läkemedelsföretag och org.
 • Lika Unika
 • Mobilitetscenter
 • Nikola-HI (inkontinensområdet)
 • NKS-projektet (Nya Karolinska Sjukhuset)
 • Regeringens handikappdelegation
 • RHOS (Rörelsehinderorg. Samverkan)
 • SJ:s handikappråd
 • Socialstyrelsens referensgrupp för små och mindre kända handikappgrupper
 • SIS - Standardiseringen i Sverige
 • Stiftelsen bistånd till rörelsehindrade i Skåne
 • Stiftelsen Fokus
 • Stiftelsen Norrbacka Eugeniastiftelsen
 • Stiftelsen Valjeviken
 • Stiftelsen Vintersol
 • SVCR – Stiftelsen Sv. komm. för rehabilitering
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Unicum, nordiskt center för design-för-alla
 • Övervakningskommittén för nationella strukturfondsprogrammet