PostkodLotteriet

  • Datum: 16-03-15, Publicerad av Håkan Sjunnesson

PostkodLotteriets utdelning underlättar livet vid neurologisk diagnos.

Neuroförbundet fick sju miljoner kronor från PostkodLotteriets utdelning den 6 mars 2017.
-Fantastiskt och vi tackar för de pengarna. Det stärker Neuroförbundet ytterligare som intresseorganisation och bidrar till att vi kan göra livet lättare för personer med neurologiska diagnoser, säger Kristina Niemi, Neuroförbundets kanslichef. Lyssna på Neuropoddens radiointervju!

Neuropodden- Lyssna på kanslichef Kristina Niemi - om vad Neuroförbundets 7 miljoner kronor ska användas till 2017> (MP3-dokument, 1.9 MB)

Neuroförbundet får sju miljoner kronorNeuroförbundet fick 7 miljoner kronor från PostkodLotteriets utdelning den 6 mars 2017.-Fantastiskt. Det stärker Neuroförbundet ytterligare som intresseorganisation och bidrar till att vi kan göra livet lättare för personer med neurologiska diagnoser, säger Kristina Niemi, Neuroförbundets kanslichef. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia från Svenska PostkodLotteriet år 2017.
-Pengarna betyder väldigt mycket för oss i Neuroförbundet, som kämpar för att människor med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Postkodpengarna bidrar i allra högsta grad till detta, hävdar Kristina Niemi, kanslichef på Neuroförbundet.

Juridisk hjälp och kamratstöd

PostkodLotteriets sju miljoner gör det möjligt för Neuroförbundet att:

- Ge individuell juridisk hjälp
Behovet av juridisk rådgivning och rättshjälp ökar bland Neuroförbundets medlemmar. Neuroförbundets rättsombud kommer under året att ge cirka 500 medlemmar juridisk hjälp i akuta situationer, som exempelvis berör rätten till assistans och färdtjänst. Det handlar om att överklaga tidigare beslut som nekat medklemmen den rätt som finns enligt mänskliga rättigheter.

50 miljoner på nio år

Sedan Neuroförbundet blev PostkodLotteriets förmånstagare 2009 har Neuroförbundet mottagit 50.462.000 kronor från Svenska PostkodLotteriet. Läs mer.

'

Fakta om Svenska PostkodLotteriet

Svenska PostkodLotteriets vision är en bättre värld för människor, djur och miljö. Hela PostkodLotteriets överskott skänks till lotteriets förmånstagare -  55 ideella organisationer som arbetar i Sverige och runt om i världen.

PostkodLotteriet är tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien världens andra största privata donator till ideella ändamål. 2017 delade PostkodLotteriet ut över en miljard kronor till förmånstagarna.

BrainBus-projektet

Brainbus - neuroförbundet

PostkodLotteriet tycker att Neuroförbundets och ParkinsonFörbundets gemensamma projekt BrainBus, är ett utmärkt exempel på PostkodLotteriets arbete för projekt om tolerans och mångfald.

Projektet BrainBus går(Fr.v.) Under Neuroförbundets kongress 2013. Lise Lidbäck, Margot Wallström och Marit Jenset vid Brainbusprojektets start. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia ut på att informera om hjärnan och hjärnans sjukdomar för ökad kunskap och förståelse.
-Det handlar om att lära människor i alla åldrar om hjärnans sjukdomar som drabbar så många, säger Margot Wallström som 2013 var ambassadör för PostkodLotteriet och delade ut sju miljoner till treårsprojektet BrainBus 2014-2016. Läs mer.

Går till http://www.brainbus.se/utstallning/

PostkodLotteriet – lotteriet för en bättre värld

PostkodLotteriets vision är en bättre värld för människor, djur och miljö. Dit når man genom att skänka hela företagets överskott till oss förmånstagare - 55 ideella organisationer som arbetar i Sverige och runt om i världen. Varje lott och spel hos oss bidrar till en bättre värld.

PostkodMiljonären är frågeprogrammet där den tävlande har möjlighet att vinna en miljon kronor med hjälp av kunskap, djärvhet och is i magen. I PostkodMiljonären visas också korta filmer med PostkodLotteriets förmånstagare. I dessa filmer får tv-tittarna se konkreta exempel på hur pengarna från PostkodLotteriet gör skillnad runt om i världen.

Stipendium till utvecklingsprojekt i Dalarna: Aktiv Rehab & Ridterapi

NHR-fonden, förvaltad av Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund), delade i samverkan med Svenska Postkodlotteriet ut ett stipendium på 500 000 kr till utvecklingsprojektet Aktiv Rehab & Ridterapi, ett projekt som genomförs av Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna. Läs mer.

Videoreportage om Aktiv Rehab & Ridterapi - ett gymnasiefilmprojekt producerat av elever i Falun

Här kan du se ett videoreportage på YouTube om Aktiv Rehab & Ridterapi producerat genom ett gymnasiefilmprojekt 2013 i Falun>

Vägen till att bli Förmånstagare har varit ganska lång

Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund) erhöll redan 2007 besked om att vi tilldelats medel ur den s.k. PostkodStiftelsen - även den av de etablerade förmånstagarna i lotteriet. Med de projektmedel som då erhölls ur PostkodStiftelsen förväntades vi att arrangera läger, kurser, temahelger, utbildning av rättsombud m.m. Det gjorde vi och efter ca två års verksamheter utvärderades resultatet och man fann att vi som organisation platsade bland de etablerade förmånstagarna.

Om du som läser detta och inte hittat lotteriet
- gör det nu

Ju fler vi blir som köper en lott, desto mer pengar kommer Neuroförbundet till del. Registrera dig!

Diagonsstödjare och rättsombud, två av våra verksamheter som stöds av PostkodLotteriet

  • Diagnosstödjare är en medlemsförmån tänkt att ge alla medlemmar ett stöd och en enkel väg till bra och kostnadsfri rådgivning kring sjukdomar, vård- och behandlingsfrågor, rehabilitering, aktuell forskning m.m.
  • Rättsombudsverksamheten ger medlemmar kostnadsfritt hjälp av Neuroförbundets rättsombud. De kan ge stöd vid ansökan eller överklagan kring dessa typer av ärenden. Medlemmar kan även hitta olika hjälpredor och mallar att använda vid ansökningar om insatser, eller vid kontakter med myndigheter eller domstolar.

Neuroförbundet