Tack för att du sparar med hjärtat

  • Datum: 17-02-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Ett varmt tack till dig som sparar i Humanfond! Ditt sparande bidrar med 296 218 kr till vårt viktiga arbete. Neuroförbundet vill tacka alla er som genom fondsparande stöttar vårt viktiga ideella arbete.

Det finns många som sparar med hjärtat. Under 2016 har spararna i Humanfond bidragit med 296 218 kronor till Neuroförbundets arbete. Pengarna delades ut på Hjärtedagen 14 februari.

Genom åren har Neuroförbundet fått gåvor på Hjärtedagen motsvarande ca 7,2 miljoner kronor från alla er som fondsparar i Humanfond. Pengar som är viktiga för att vi ska kunna bedriva vårt arbete.

Neuroförbundet vill tacka alla er som genom fondsparande stöttar vårt viktiga ideella arbete. Valet att spara i en ideell fond, eller gåvofond, är inte bara en investering för den egna framtiden utan även en betydelsefull insats för en mer hållbar samhällsutveckling!

Vill du också spara med hjärtat?

Genom ideellt fondsparande kan du bygga upp ett sparande, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Neuroförbundet får två procent av ditt sparande varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

En bättre framtid för dig. En bättre samtid för många.

Humanfond är en svensk aktiefond som förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Mer information om Humanfonden och hur du börjar spara finns på Swedbanks webbplats.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på www.swedbankrobur.se