Studio Neuro

Neuroförbundet kommunicerar idag via ett antal olika kanaler, både digitala och tryckta media

Vår medlemstidning - Reflex

Reflex är Neuroförbundets medlemstidning, som även riktar sig till beslutsfattare och professionellt verksamma inom områden som påverkar livet för personer som lever med en neurologisk diagnos och dess närstående. Läs mer.

Vår hemsida - www.neuroforbundet.se

Denna kanal började Neuroförbundet mycket tidigt med. Vi har över tid satsat mycket på utvecklingen av neuroforbundet.se. Vilket har inneburet byten av plattformar. Vi var den första organisationen i Sverige som integrera ett Community på vår plattform. Idag kompletterar neuroforbundet.se med våra våra övriga kanaler som är lika viktiga. Här producerar vi även mycket ljudfiler oftast kopplats till en nyhet.

Våra digitiala nyhetsbrev - BSD Tools

Genom våra digitala nyhetsbrev riktar vi information till den som valt ett eller flera intresseområden att få genom nyhetsbrev ifrån oss. Vi producerar nyhetsbrev, både allmänna och diagnosspecifika. Flödet är olika men mängden nyhetsbrev ökar hela tiden. Ett viktigt verktyg för oss här, är meltwaternews.com som vi ofta annvänder för bevakning vad händer i världen kring neurologi och blir underlag för många av våra nyhetsbrev.

Vårt kampanjverktyg - BSD Tools

Genom vårt kampanjverktyg BSD Tools arbetar vi både med riktade och breda kampanjen. Målgrupper är både medlem och intresserad beroende på vad vi vill med kampanjen. Väljer man att delta i en kampanj, får man möjligheter att lägga engagemanget på olika nivå utifrån ens eget intresse o möjlighet utifrån vad målet med den enskilda kampanjen är. Här bygger vi även specifika kampanjsidor tex http://www.flexjobb.nu.

Vårt statistikverktyg - questback.com

Med vårt QuestBack verktyg gör vi återkommande medlemsundersökningar både riktade till specifika medlemsgrupper eller övergripande. Analyser hjälper oss att ta reda på vad som är relevant och vad som inte är det i våra medlemmars vardag.

Vårt insamlingsverktyg - gava.neuroforbundet.se

Genom gava.neuroforbundet.se driver Neuroförbundet sin webbbaserade insamling med olika kampanjer. Vi ger även på gava.neuroforbundet.se enskilda och företag möjligheter att kunna starta upp egna insamlingkampanjer.

Vår Facebooksida - www.facebook.com/nervsystemet

Via vår facebooksida kommunicerar vi allt som sker på neuroforbundet.se. Vi använder denna kanal i olika medlemsvärvningskampanjer och vid behov annonserar där.

Vår Twitterkanal - www.twitter.com/neurosweden

Vårt twitterkonto använder vi för att kommunicera först o främst vårt opinionsarbete och via twitter bygga relationer med andra som berörs av våra frågor.

Våra videokanaler - youtube.com och vimeo.com

Neuroförbundet kommunicerar all vår videoproduktion via först o främst 2 kanaler:

youtube.com - Filmer som vi lägger på youtube.com vill vi att dom får spridning till andra än våra egna kanaler. https://www.youtube.com/channel/UCKGvLRotdQ307l8xmAsblDQ.

Vimeo.com - Filmer som vi lägger på vimeo.com vill vi enbart visa i våra egna kanaler neuroforbundet.se och neurogavan.se. vimeo.com/user13576750

Vår bildkanal - instagram.com/neuroforbundet

Neuroförbundet har startat upp ett instagramkonto för att kunna kommunicera bilder både via egna kanaler men även för externa kanaler som vill samarbeta med oss. https://instagram.com/neuroforbundet

Vår utbildningsida kring ms - neuroforbundet.se/avstamp

Avstamp skapades ursprungligen för att driva utbildning i seminarieform runtom i Sverige. Under ett antal år har nydiagnostiserade patienter med MS på det sättet fått värdefull kunskap och kunnat träffa andra i liknande situation. Nu utvecklas Avstamp med närvaro på nätet så att ännu fler kan ta del av kunskapen, när som helst och i sin egen takt http://www.neuroforbundet.se/avstamp/