Neuro 2010

 • Datum: 10-03-22, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust

neuro 2010 vit text med röd bakgrund

Neurologiskt Handikappades Riksförbund välkomnar dig till uppföljning av våra neurokonferenser och debatt om neurosjukvårdens upprustning

Våra viktigaste frågor under valåret 2010 är att öka antalet neurologer, att säkra en likvärdig läkemedelsbehandling, fungerande teamfunktioner, rätt till rehabilitering, återbesök och uppföljning.

Välkommen till debatt om:

- Vårdkapacitet
- Förskrivning av läkemedel
- Teambaserad vård
- Rehabilitering
- Återbesök och uppföljning
- Nyttan av personlig assistans

 • Örebro 8 april 2010 - Genomförd
 • Uppsala 14 april 2010 - Genomförd
 • Falun 20 april 2010 - Genomförd
 • Västerås 27 april - Genomförd
 • Linköping 4 maj 2010 - Gernomförd
 • Malmö 11 maj 2010 - Genomförd
 • Göteborg 24 maj 2010 - Genomförd
 • Luleå 27 maj 2010 - Genomförd
 • Umeå 28 maj 2010 - Genomförd
 • Stockholm 3 juni 2010 - Genomförd
 • Konferenserna sker i samverkan med Assistansia/Din Assistans, Biogen Idec, Merck Serono, Novartis, Sanofi Aventis