Neuroförbundets blogg

Neuroförbundet arbetar för ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra.

Kommentarer för inläggen sker på vår Community där vi fortsättningsvis lägger en kopia på det som produeras här.

Vi tackar alla som kommenterat här på Neuroförbundsbloggen och vi hoppas ni följer med över på vår Community och blir aktiva där och att ni registrerar er om ni inte redan gjort det. Välkomna!

Regeringens förslag om praktikplatser kräver bättre fungerande Arbetsförmedling

- Det är efterlängtat, nödvändigt och positivt att regeringen fixar praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. Men programmet är ett misslyckande på förhand om inte Arbetsförmedlingen väss... Läs mer

Två procent har fått information om patientlagen – är det rimligt?

Idag har patientlagen funnits i 11 månader. Endast cirka två procent med neurologiska diagnoser har fått information av hälso- och sjukvården om patientlagen sedan den infördes 1 januari 2015. Det vis... Läs mer

Undertecknade organisationer ger följande kortfattade synpunkter inför den kommande utredningen av LSS:

Det allra viktigaste i rådande stund är att vi ges tillträde till och påverkan över de direktiv som just nu skrivs på socialdepartementet. I nästa skede ser vi det som lika angeläget att vi också får... Läs mer

Lika Unika: Människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång

"Fler ska få sitt första jobb." Politikens budskap om jobben går inte att missförstå. Arbete och en egen försörjning är samhällsmål med bred uppslutning. Det skulle vara värdefullt om det också följde... Läs mer

Över 500 000 har en neurologisk diagnos. Endast 31 % får professionell rehabilitering

Resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilit... Läs mer

Kan det stämma att bara 2 procent fick info om patientlagen?

I skrivande stund har över 1100 personer svarat på Neuroförbundets enkät om patientlagen. Endast 2 procent har vid senaste vårdbesöket fått information om patientlagen. Det är en anmärkningsvärt låg s... Läs mer

Dyra läkemedel dilemma med livet som insats

Sveriges hälso- och sjukvårdslag är tydlig. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika vär... Läs mer

Vårdmiljarden - äntligen en trovärdig satsning på jämlik vård?

Tidigare "Kömiljarden" byts ut mot "Vårdmiljarden". Fokus flyttas från att endast satsa på att minskade köer till nybesök, till mer jämlik vård över hela landet. Något som Neuroförbundet arbetat för,... Läs mer

Regeringen splittrar Sverige

Regeringen konstaterar i sin vårbudget att arbetslösheten i Sverige har bitit sig fast på en hög nivå och många har varit utan arbete under lång tid. Därför är en av regeringens viktigaste uppgifter u... Läs mer

Den nya lagen sätter patienten i första rummet

Den 1 januari 2015 infördes den nya patientlagen. Men vad är egentligen nytt och hur mycket påverkar lagen den enskildes möjlighet till förbättrad vård? Läs mer
next
last