Användning av skoter i kollektivtrafik

  • Datum: 14-11-13, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet, DHR och RTP vänder sig i ett uttalande till Myndigheten för delaktighet att se över hur skotrar förskrivs som hjälpmedel och vad det innebär i praktiken då skotrar ofta är för stora för tillgänglighetskraven i kollektivtrafiken.

Personer som använder skoter som hjälpmedel har märkt att det är svårare att använda sig av kollektivtrafiken för att ta sig fram. Vi vänder oss därför till Myndigheten för delaktighet, MFD, med krav på skapande av en samsyn gällande skoter i den kollektiva trafiken. Vi begär även en översyn av förskrivning samt information kring skotrar, för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får ändamålsenliga hjälpmedel.

Till:

Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg

Användning av skoter i kollektivtrafik

I regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 finns mål om att transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.

En fråga som blir allt mer förekommande är möjligheten att ha med sin skoter i kollektivtrafiken. Personer med funktionsnedsättning som använder skoter upplever att möjligheten att resa kollektivt minskar och frågan har således blivit allt mer angelägen. Många kollektivtrafikföretag vill förbjuda skotrar med hänvisning till säkerhet, utrymme och logistiska problem som kan uppstå i trafiken.

I vissa delar av landet förskrivs allt oftare skoter som hjälpmedel. DHR, RTP och Neuroförbundets uppfattning är att skotern främst är tänkt att användas utomhus som förflyttningshjälpmedel. För många med begränsad gångförmåga kan skotern vara ett bra alternativ att förflytta sig längre sträckor utomhus. Om man däremot är i behov av förflyttningshjälpmedel för både inom- och utomhusbruk är det mer användbart med elrullstol för begränsat utomhusbruk.

Problematiken som uppstår idag är att skotrar i större utsträckning inte uppfyller storlekskraven i SS-EN12184 "Krav på elrullstolar och skotrar", vilket i förlängningen leder till storlekar som inte är fungerande i kollektivtrafiken. Samtidigt ökar förskrivningen av skoter som hjälpmedel med bieffekten att kollektivt resande blir omöjligt.

Vi vänder oss till Myndigheten för delaktighet, MFD, med krav på skapande av en samsyn gällande skoter i den kollektiva trafiken. Vi begär även en översyn av förskrivning samt information kring skotrar, för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får ändamålsenliga hjälpmedel.

Vänliga hälsningar

Lise Lidbäck förbundsordförande Neuroförbundet, Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR och Pelle Kölhed förbundsordförande RTP

Ladda ner: Användning av skoter i kollektivtrafik (PDF-dokument, 163 kB)