Att lösa problem genom att angripa de berörda är ingen lösning!

  • Datum: 15-12-11, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Regering, kommuner och landsting står inför många omfattande problem som måste få sin lösning. Vissa är direkt akuta som bostadsbristen och då framförallt på hyresrätter till överkomliga priser. Andra problem är mindre akuta, men kanske inte mindre allvarliga för det, då det slår hårt mot den som är berörd. Ett sådant exempel är hanteringen av fuskandet med parkeringstillstånd för rörelsehindrade som inte är av ringa omfattning.

Låt oss börja med bostadsbristen, som ingalunda är ett nytt problem i vårt land. Men nu ställs det mot sin spets med tanke på alla nya medborgare som också behöver tak över huvudet. Bostadsminister Mehmet Kaplan klargjorde igår att man arbetade på förslag som skulle snabba på bostadsbyggandet. Ett förslag var bland annat att bygga utan hissar. Vi var många som reagerade på detta uttalande, men det har nu dementerats som felaktigt och förslaget skall endast gälla tillfälliga asylboenden

Kära bostadsministern - vi är helt överens om att det behövs fler bostäder och att bristen är skriande. Men dagens bostadsproblematik beror inte på att vi bygger bostäder med hissar. Även asylsökande behöver ha en godtagbar byggstandard. Det har blivit ett verkligt problem att det dyker upp allt fler röster som talar för att förenkla nybyggnation genom att tulla på tillgänglighet och användbarhet. Vad som egentligen är problemet är långdragna planprocesser och inte minst möjligheter till överklagan som ibland tar år, som gör att bostadsbyggandet går i stå. "Bygg gärna, men inte i mitt område" är en stående devis. Denna inställning lär knappast ändras av att det plötsligt byggs bostäder som omöjliggör vardagen för många medborgare. Återigen ställs grupper emot varandra i stället för att i stället kräva att vi alla gör "uppoffringar". Och då inte i form av att acceptera otillgängliga bostäder, utan i stället acceptera att det även får byggas i mitt område.

Ett annat problem som behöver få sin lösning är det omfattande fusket med förfalskade parkeringstillstånd. Stockholms Stad aviserar avgiftsbeläggningar av parkeringsplatser för rörelsehindrade och Södertälje kommun väljer att genomföra egna gångtester på personer som ansöker om tillstånd. Kan man gå mer än 100 m får man inget tillstånd. I gårdagens nyhetssändningar kunde en handläggare berätta att samtliga som hittills genomgått testen klarade mer än 100m. Det sistnämnda är anmärkningsvärt. Det finns personer som klarar att gå 100 m enda dagen, men inte den andra. Det finns personer som klarar att gå 100 meter, men som sedan inte klarar något mer den dagen. Och det finns personer som kan gå 100 meter, men som inte klarar att ta på sig ytterkläder, fälla upp ett paraply osv.

Kära Stockholms Stad och Södertälje Kommun - det finns ett omfattande fusk kring parkeringstillstånden och där är vi helt överens. En undersökning som SVT gjorde för en tid sedan visade att det bland annat handlade om en omfattande mängd utländska förfalskade tillstånd som användes i svenskregistrerade bilar. Dessa personer med mycket rymliga samveten kommer man absolut inte åt genom att införa gångtester på rörelsehindrade och genom att avgiftsbelägga parkeringsplatser. Här behövs krafttag genom nationella register, kraftiga böter och ökade befogenheter för parkeringsvakterna.

Låt oss konstatera att det finns och kommer alltid att finnas oärliga och missunnsamma människor i vår värld. Dessa måste hanteras på ett konstruktivt sätt. Ett ansvarsfullt styre månar om alla sina medborgare och ser till att alla solidariskt får bidra till välfärden. Att bygga hinder och låta människor med funktionsnedsättningar betala notan med en försämrad livskvalité är direkt ovärdigt!

Lise Lidbäck
Förbundsordförande