Fördöm och åter fördöm

  • Datum: 15-01-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Bengt Westerberg2.jpg"Som jag nyss påpekade har människor med omfattande funktionshinder sämre livsvillkor än de flesta andra. Deras livsvillkor måste alltid jämföras med villkoren för dem som inte är handikappade. Det är också motivet för att nu genomföra en lag om individinriktade rättigheter. Familjerna ska inte behöva kämpa för det som borde vara en självklarhet. De skall inte vara prisgivna åt vad de uppfattar som myndigheters godtycke. Den människa som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas som ett "föremål för åtgärder". (bild: wikipedia)

Lise Lidbäck Ordförande för NeuroförbundetOvanstående ord uttalades av fp- statsrådet Bengt Westerbergs om varför en ny lag - LSS föreslås. Lagen som man räknade med skulle ge ca 7000 medborgare med svåra funktionsnedsättningar rätten att leva som andra började att gälla den 1 januari 1994. Ett klokt beslut för ett modernt samhälle kan inte fungera om inte alla ges samma livschanser. Idag är det ca 19 000 personer som trots sina funktionsnedsättningar har fått möjligheten att yrkesarbeta, skaffa eget boende och bilda familj mm. Reformen sysselsätter dessutom ca 90 000 personer.

Det är viktigt att komma ihåg historien och Bengt Westerbergs ord borde vara lika aktuella idag. Men sanningen är den att ingen reform i modern svensk tid har ifrågasatts så mycket som just LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De 19 000 som idag får hjälp i det dagliga livet tvingas att ompröva sina liv vartannat år och får däremellan leva i ovisshet inför nästa prövning. Nu går mediadrevet igen. Det är två ord som lyser starkt när assistansreformens existensberättigande debatteras och de stavas fusk och kostnader. En snabb googlesökning på "assistansfusk" ger mig 41 300 träffar att jämföra med "fusk sjukskrivning" som landar på 37 000.

I måndags sändes två inslag i Sveriges Radio, där åklagare ville kräva lagändring för assistansfusk och om bristande oanmälda kontroller för att stävja fusket och assistansbolagens mutor. Tisdagen fortsatte inslagen som bland annat handlade om hur Försäkringskassan jagade misstänkta fuskare. Dessutom ställs kostnaderna för människors rätt att leva som andra mot kostnaderna för rikets försvar. På köpet ges en bild av personlig assistans som något slags vård i hemmet. Inget kan vara mer fel!

Jag frågar mig vad de återkommande mediala attackerna mot assistansreformen egentligen har för syfte? På Neuroförbundet välkomnar vi såväl seriösa granskningar som hårda straff mot de som begår brott. Men det har skapats en svart bild som får personer med svåra funktionsnedsättningar och seriösa företag i branschen att framstå som fuskare som skor sig på dina och mina pengar. Röster höjs också regelbundet om "skenande kostnader" som måste bromsas.

Jag frågar mig varför inte debatten istället handlar om de 300 personer som årligen får sin rätt att leva som andra nerskuren eller rent av helt borttagen. Det handlar om människor som tvingats sluta att arbeta och som inte längre kan leva ett fullvärdigt familjeliv. Bakom varje person finns ett tidigare fungerande liv som monteras ner i spillror. Varför handlar inte debatten om det absurda i att det inte räknas som ett grundläggande behov att kunna ta på sig något mer än underkläderna eller skära maten på tallriken? Läs Neuroförbundets debattartikel, i Dagens samhälle, med krav på att ansvarig minister ändrar lagen.

Jag fördömer verkligen de oärliga personer och företag som fällts för kriminella handlingar. Men jag fördömer också de som bidrar till att det sprids en felaktig bild om den fantastiska frihetsreform som personlig assistans faktiskt är, till priset av att oskyldiga människor döms till livstids isolering. En isolering som faktiskt kan drabba precis vem som helst!

Det är hög tid att ta verklig strid för assistansreformen och sätta åt kriminaliteten som hotar den och vi kommer aldrig att ge oss när det gäller människors rätt till ett värdigt liv!

Lise Lidbäck Ordförande för Neuroförbundet