Hela Sverige fuskar!

  • Datum: 16-12-09, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Programmet "Hela Sverige fuskar" måste byta inriktning och bli "Hela Sveriges Medborgare" Rätt investerade skattemedel kan göra alla till vinnare! "Hela Sverige fuskar" är det senaste i raden av "tävlingsprogram" som går på bästa sändningstid i svenska medier.

Deltagarna som har drabbats av sjukdom som påverkar arbetsförmågan, eller som har svåra funktionsnedsättningar som kräver personlig assistans, har inte anmält sig till programmet själva, utan de har kvalificerat sig genom att (kanske) omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Systemet har blivit för dyrt och därför har kraven på att omfattas stegrats till sällan skådade höjder.

Den som har turen att ha bäst ifyllda intyg och som kan argumentera bäst för sin sak får lov att stanna kvar i försäkringssystemet ett tag till. Den som inte kan prestera så bra, åker ut och anses kunna platsa i Laget Sverige. - Att vara sjuk eller skadad ska inte vara detsamma som att vara ute ur spelet säger Försäkringskassan på sin hemsida. - Det går att vara med i Laget Sverige på sitt eget sätt. En fantastisk vision och målsättning, men bakom de rosa dimmorna finns verkligheten. För det krävs nämligen insatser för den som är sjuk eller har stora behov för att kunna platsa i Laget Sverige. Jag talar om en fungerande sjukvård, rehabilitering och stöd. En del behöver assistans för att kunna delta.

Spelreglerna är inte lätta att förstå, för de ändras för varje tillfälle som de tävlande ställs framför juryn. Nya tolkningar tillkommer i regelverken som ständigt omprövas. Dessutom prövas deltagarnas mod och styrka att stå upp för sig själva varje dag. Att vara deltagare i den här tävlingen är ingen lek. Att ständigt ifrågasättas om såväl tillstånd som uppsåt kräver mycket styrka. Även om det inte sägs rent ut - så är ord som fusk och överutnyttjande inpräglade som ett brännmärke i vårt svenska socialförsäkringssystem. Ett system som vi alla bidrar till och som vi aldrig kan veta om och när vi behöver.

Något har blivit riktigt fel. Om bilen går sönder kör jag den till en verkstad så fort som möjligt för att få den lagad igen. Att låta den stå på parkeringen utan åtgärder i förhoppning om att den skall laga sig själv fungerar bara inte. Samma sak gäller för oss människor - när vi tappar funktioner så behöver vi repareras och rehabiliteras för att få resultat. En del av oss behöver också en "hjälpmotor" för att hålla maskineriet igång.

Programmet "Hela Sverige fuskar" måste byta inriktning till "Hela Sveriges medborgare" För det fusk som verkligen ställer till med ordentliga skador är fusket med människor. Att inte rehabilitera, att inte erbjuda en effektiv och uppföljande sjukvård, att inte erbjuda personlig assistans i tillräcklig omfattning till de som behöver är och förblir fusk med skattemedel på allra högsta nivå!

Lise Lidbäck
Ordförande i Neuroförbundet

Diskutera gärna på http://neuroforbundet.se/community/blog/?blogId=10417&entryId=1345