Herr Statsminister!

  • Datum: 15-09-16, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Skriver till Dig med anledning av gårdagens regeringsförklaring (PDF-dokument, ) där det sades många kloka ord om vad som behövdes göras för att stärka vårt land. För att såväl inneboende medborgare som kommande skall få ha det så bra som möjligt.

Inte minst behöver alla få möjlighet att bidra efter bästa förmåga för att säkra även framtidens välfärd. Som du själv sa igår:

-Människors engagemang och vilja till arbete är det som bygger samhället starkt! Där ingen lämnas efter, men heller inte hålls tillbaka.

I din regeringsförklaring presenterar du också en jobbagenda i tre steg

framtidsinvesteringar, en aktiv näringspolitik och inte minst en satsning på matchning och kompetens på arbetsmarknaden.

Jag tänkte framförallt koncentrera mig på det sista. Låt oss till att börja med konstatera att vi är fullständigt överens om att de människor som har någon arbetsförmåga måste få komma i arbete. Du nämner att 375 000 personer är arbetslösa medans det finns 80 000 arbeten. Det finns ett stort behov av såväl kompetenslyft som utbildning. Men det krävs också nytänkande. Det visade du prov på när du i din förra regeringsförklaring nämnde att Flexjobb skulle införas. Ett nytänkande som skulle bidra till att personer som drabbats av nedsatt arbetsförmåga skulle kunna fortsätta att bidra med sin kompetens till gagn för såväl sig själv som för samhället. Av någon anledning nämnde du inte Flexjobben den här gången, utan valde att ta fram gamla välbeprövade, men inte så effektiva sätt för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete, nämligen Samhall och utökade lönebidrag.

Herr Statsminister!

Läget är akut! 9% av befolkningen uppger att de har nedsatt arbetsförmåga. Det motsvarar ca 655 000 prsoner. Av dessa står ca 45% utanför arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingen har en av fyra sökande någon form av funktionsnedsättning. Bakom dessa siffror döljer sig en enorm kraft och kompetens och vilja att få bidra. Bland Neuroförbundets medlemmar uppger fyra av tio att de skulle kunna arbeta mer om de fick rätt stöd. Och som du själv säger: -Ingen människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

Tyvärr är det också så att tre av tio av våra medlemmar som är rädda för att förlora sina jobb på grund av sin funktionsnedsättning. Så här får det inte vara!

Lönestöd och Samhall i all ära - men det räcker inte långt för att alla skall få vara med och bidra! Tillsammans kan vi arbeta för att riva upp fördomar och öppna dörrarna på arbetsmarknaden med helt nya sätt att tänka. För som du så klokt sa igår:

- "Arbetsmarknadspolitiken ska inte förpassa människor till en återvändsgränd i arbetslivet. Steg för steg lägger vi grunden för ett Sverige där fler jobb skapas och arbetslösheten minskar. Ingen lämnas efter. Ingen hålls heller tillbaka. För det solidariska samhället är också det framgångsrika samhället."

Låt oss tillsammans arbeta för detta! Vi har kompetensen och kunskapen för hur detta skall lösas och som du säger: tillsammans kan vi skapa ett Sverige att vara stolt över!

Med vänlig hälsningar

Lise Lidbäck

Förbundsordförande Neuroförbundet

PS Om du av någon anledning tappat bort vår flexjobbsrapport så finns den här (PDF-dokument, 172 kB)

Och när vi ändå inleder vårt samarbete så ser jag fram emot att diskutera en förstärkt assistansreform vilket också ökar förutsättningarna på arbetsmarknaden DS

Diskutera gärna frågan på vår Community: http://neuroforbundet.se/community/blog/?blogId=10417&entryId=1167