Neuroförbundets ordförande uppmanar Regeringen: Riv upp Försäkringskassans besparingsdirektiv och ge dem resurser att hantera hävdade återkrav!

  • Datum: 16-11-04, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

"Försäkringskassan skippar återkrav för felaktiga utbetalningar på sammanlagt 120 miljoner kronor", skrev Dagens Nyheter förra veckan. 120 miljoner kronor i preskriberade återkrav skulle exempelvis kunna omvandlas till 416 667 assistanstimmar! Förra året uppges siffran uppgå till 66 miljoner och år 2014 till 54 miljoner.

Ingen har kunnat undgå den heta och infekterade debatten kring den personliga assistansen den sista tiden. En "skyttegravsstrid" pågår, med Regeringens representanter, Försäkringskassan och ett antal debattörer på den ena sidan. Och på den andra sidan befinner sig brukarrörelsen, oppositionen och ytterligare ett större antal debattörer. Mitt i elden befinner sig de med stora funktionsnedsättningar som har lagstadgad rätt att få samma livsmöjligheter som alla andra. De och deras anhöriga far fruktansvärt illa.

Regeringens ammunition bygger till stor del på att övertyga svenska folket om att deras skattemedel används på fel sätt. Att viktiga skattemedel som skulle kunna användas till exempelvis personlig assistans, går till övervinster och marknadsföring till giriga privata bolag. För att stoppa detta "otyg" har Regeringen gett Försäkringskassan direktiv om att stoppa utvecklingen av antal assistanstimmar.

Skattemedel är allas vårt viktiga bidrag till den gemensamma välfärden. Därför är det givetvis av största vikt att dessa medel används på bästa möjliga sätt. Därför är det också högst anmärkningsvärt att samma myndighet som av kostnadsskäl ges i uppdrag att strama åt utvecklingen av antalet beviljade assistanstimmar, nu preskriberar återkrav på 120 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar:

"Antalet krav har ökat hela tiden, men vi har inte nog med resurser för att hinna med att hantera den här ökade mängden. Arbetet med återbetalningar har inte varit tillräckligt prioriterat", säger Fredrik Falk, verksamhetsområdeschef för återbetalning på Försäkringskassan, till Dagens Nyheter.

120 miljoner kronor är mycket pengar. De skulle exempelvis kunna gå till 416 667 assistanstimmar á 288 kr. Om man sedan räknar med att drygt hälften av dessa kronor går tillbaka direkt i skatter och avgifter, handlar det om närmare en miljon timmar.

Så låt oss tala allvar om hur vi vill använda allas våra gemensamma skattemedel till välfärden. Det har vi alla stort intresse av att göra.

Rapporter och utredningar baserade på verkliga ekonomiska fakta måste tas fram. De rapporter som regeringsföreträdare idag använder som slagträn i debatten, är gamla och bygger till stor del på uppskattningar och antaganden. Att hänvisa till att det är "svårt att upptäcka bedrägerier, men vi vet att de finns", duger inte.

Vi kan alla få stora behov i tillvaron, och vi vet inte vem som därmed skulle kunna hamna i en livssituation, som kräver personlig assistans för resten av livet. Det skulle kunna bli någon i din omedelbara närhet.

Därför ligger det också i allas intresse att värna om reformen. Däri ger jag ministern rätt. 416 667 assistanstimmar skulle kunna innebära 130 timmars assistans i veckan för 62 personer ett helt år!

Regeringen och ansvarig minister: Ge tillräckligt med resurser till en av landets viktigaste myndigheter, så att de har möjlighet att hantera felaktiga utbetalningar och återkrav! Dra samtidigt tillbaka besparingsdirektivet och säkerställ att säkerställda fakta finns på bordet.

För vad kan vara viktigare än att använda våra skattemedel till det viktigaste av allt. Vår frihet och rätt till makten att styra över våra liv?

Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuroförbundet
lise.lidback@neuroforbundet.se

Diskutera gärna frågan på vår ordförandeblogg!


Relaterat innehåll