Parkeringstillstånd fortsätter att uppröra och beröra

  • Datum: 15-08-20, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Nyhetsrapporteringen kring missbruket av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättningar fortsätter att uppröra och beröra. Många har hört av sig och beskriver hur deras vardag med arbete, inköp, läkarbesök etc. allvarligt försvåras på grund av svårigheten att hitta en plats att parkera på. En plats, som enligt SVT:s uppgifter i Sveriges tre största kommuner till 70% upptas av bilar med förfalskade tillstånd.

I går skrev jag till Infrastrukturminister Anna Johansson och framförde våra önskemål om att få bidra med våra synpunkter och kompetens, i det viktiga arbetet för öka kontrollen och stävja fusket. Många av Neuroförbundets medlemmar innehar parkeringstillstånd och tyvärr – många har också förvägrats parkeringstillstånd trots omfattande rörelsehinder. Samtidigt väljer tusentals bilförare helt samvetslöst att fuska sig till förmåner, för att de inte har lust att betala parkeringsavgifter eller vill skydda sin dyra bil från bucklor. Detta är minst sagt upprörande och helt oacceptabelt!

Faktum är att detta är något som drabbar oss alla, med eller utan parkeringstillstånd. För det är inte bara så att personer med funktionsnedsättningar begränsas i sina liv. Fuskarna undviker också att betala parkeringsavgifter och i vissa fall trängselskatt, vilket drabbar ärliga människor som väljer att betala för sig, då intäkterna behövs för underhåll av vägar etc.

Det måste kosta att fuska och det ligger i såväl samhällets som individens intresse att möjligheten till kontroller ökar. Det kan handla om att såväl införa nationella register, som att bilens registreringsnummer kopplas till tillståndet. Alla kommuner borde också ansluta sig till ett redan befintligt register för stulna och spärrade tillstånd.

En sak är säker – vi kommer inte att ge oss innan den här frågan är löst! Dela gärna med dig av dina tankar, synpunkter och förslag!

Diskutera på: http://neuroforbundet.se/community/blog/?blogId=10417&entryId=1157

Läs även: Det måste kosta att förfalska parkeringstillstånd

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande