"Postnummerproblematiken” härjar fritt i landets kommuner.

  • Datum: 15-09-02, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Återigen kan vi konstatera att " postnummerproblematiken" härjar fritt i landets kommuner. Den här gången handlar det om personlig assistans enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015september
/olikavillkorslarmotfunktionshindrade

I går publicerade Socialstyrelsen en ny kartläggning som visar att kommunernas olika tolkningar av riktlinjer skapar ojämlika villkor för de som behöver och har rätt till personlig assistans. Beroende på var man bor i landet skiljer sig både ersättningsnivåer och möjligheten att få assistans.

Neuroförbundet och vår rättsombudsverksamhet som hjälper våra medlemmar med bland annat assistansärenden kan bekräfta den här bilden.

Enligt Socialstyrelsen sätter ungefär hälften av kommunerna upp sina egna avgränsningar och riktlinjer för personlig assistans och detta är naturligtvis helt oacceptabelt. LSS är en rättighetslagstiftning och som ska ge personer med svåra funktionsnedsättningar rättigheten och möjligheten att leva som andra. Att hälften av kommunerna uppenbarligen ger sig själva tolkningsföreträde kring insatserna bidrar till såväl orättvisor som ytterligare urholkning av LSS.

Därför välkomnar vi att Socialstyrelsen nu vill att lagen skall ses över för att minska olikheterna och för att bedömningarna skall göras mer enhetliga över landet. Socialstyrelsens förslag om att införa insatsen boendestöd ställer vi oss däremot frågande till, då en väl fungerande assistans uppfyller alla kriterier för att individen skall få så stort inflytande som möjligt i sin egen livssituation.

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande

- Läs om http://neuroforbundet.se/om/var-verksamhet/juridisk-radgivning/
- Diskutera gärna på: http://neuroforbundet.se/community/blog/?blogId=10417&entryId=1165