Förbundsordförande ger Regnér både rätt och fel

  • Datum: 16-11-30, Publicerad av Håkan Sjunnesson

Stormen kring rätten till personlig assistans har pågått under lång tid, men det senaste året har debatten ställts på sin spets. På den ena sidan finns företrädare från Regering, olika myndighetsinstanser och en del samhällsdebattörer. På den andra sidan finner vi de av våra samhällsmedborgare, som har de allra största behoven av stöd och hjälp för att kunna vara delaktiga i samhället och bidra till detsamma.

Vid deras sida finns funktionshinderrörelsen, anhöriga och de 100 000 assistenter, vars anställningar möjliggör delaktighet och självbestämmande över det egna livet. Något som de allra flesta ser som en fullkomlig självklarhet - men som blivit en nåd att be om för den som drabbas av en svår funktionsnedsättning.

Under höstens mediestorm har vissa uttryck myntats oftare än andra. De återfinns även i Åsa Regnér (S), barn-, äldre och jämställdhetsminister DN-debatt och kräver sin tydliga förklaring.

"Den som har ett faktiskt behov av stöd ska få det"
Sanningen är att flera hundra personer varje år med stora behov mister sin rätt till personlig assistans på grund av nya bedömningar av oförändrade behov. Att få i sig näring och syre är några sådana exempel. Dessa behov räknas inte längre som grundläggande, om de intas på andra vägar in via munnen. De klassas som egenvård. Om inte livsförutsättningarna syre och näring även via halsen och magen är ett faktiskt behov, vad är det då som räknas?

"Regelverken behöver moderniseras och förbättras"
I artikeln beskrivs nya utredningar, fortfarande med syfte att dämpa kostnadsutvecklingen. Vi kräver tydliga svar och inga utsvävningar. Hur ska assistansreformen moderniseras och förbättras till lägre kostnader och utan att antalet beviljade timmar får öka? Detta måste också ställas mot det faktum att allt fler människor lever längre och överlever skador och sjukdomar som inte var behandlingsbara när reformen infördes.

"En avgörande fråga är de privata vinstdrivande bolagen på assistansmarknaden"
Att privata företag är en sten i skon på vår regering är uppenbart. I artikeln hänvisas till rapporter som "pekat på" starka ekonomiska incitament till att öka antalet timmar per person. Siffror från UC 2014 visar att ca 3 av 10 privata assistansbolag inte uppnådde positiva resultat alls. Knappt 7 av 10 låg på en vinstmarginal på max 4%, vilket knappast kan anses vara anmärkningsvärt.

På Neuroförbundet välkomnar vi alla åtgärder som kan förebygga kriminalitet och överutnyttjande. Vi är givetvis också positivt inställda till en utveckling och modernisering av LSS och assistansersättningen, men då med fokus på möjligheter och ökad kvalitet. Det behövs utredningar som bygger på rena samhällsekonomiska fakta och inte minst som också tittar på de alternativkostnader som uppstår när den personliga assistansen uppstår. För en sak är helt säker. I vårt Sverige där ska inte den med stora behov stå utan stöd eller falla mellan stolarna. I detta ger jag minister Åsa Regnér helt rätt!

Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet

Diskutera gärna på: http://neuroforbundet.se/community/blog/?blogId=10417&entryId=1339